Handelsstopp Aquaticus Real Estate AB (publ):s BTA/ Trading halt in Aquaticus Real Estate AB (publ)’s BTA

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

(for English version see below)

Spotlight Stock Market har beslutat att handelstoppa Aquaticus Real Estate AB (publ):s (“Aquaticus” eller “Bolaget”) betalda tecknade aktier (BTA) efter handelns stängning den 23 juli 2021.

Första dag för handel i Aquaticus var den 9 juli 2021. Handeln i Aquaticus har initialt skett med BTA eftersom Bolagets nyemitterade stamaktier inte var registrerade hos Bolagsverket vid tidpunkten för notering. Konvertering från BTA till stamaktie sker mellan den 26 – 30 juli 2021. Vid tidpunkten för konvertering kommer BTA att ersättas av Bolagets stamaktie som då tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Med anledning av det ovanstående har Spotlight Stock Market beslutat att handelstoppa Aquaticus:s BTA efter handelns stängning den 23 juli 2021. Handeln i Aquaticus:s BTA kommer inte återupptas.

För mer information gällande Aquaticus aktie vänligen se Bolagets pressmeddelande från den 16 juli 2021, ”Sista dag för handel med BTA i Aquaticus Real Estate AB (publ) är den 23 juli 2021”.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
trading@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press Release 2021-07-16

Trading halt in Aquaticus Real Estate AB (publ)’s BTA

Spotlight Stock Market has decided to halt the trading in the paid subscription share (BTA) of Aquaticus Real Estate AB (publ) (“Aquaticus” or “the Company”) after the market has closed on July 23, 2021.

The first day of trading in Aquaticus was July 9, 2021. The trading in Aquaticus was initially with BTA since the Company’s newly issued shares were not registered with the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) at the time for the listing. Conversion from BTA to shares will take place during July 26 – 30, 2021. At the time of conversion, the BTA will be replaced by the Company’s share which is then admitted to trading on Spotlight Stock Market.

Due to the above, Spotlight Stock Market has decided to halt the trading in the BTA of Aquaticus. The trading halt will be effective after the market has closed on July 23, 2021. The trading in Aquaticus BTA will not be resumed.

For more information about the share of Aquaticus, please see the press release from the Company from July 16, 2021, ”Sista dag för handel med BTA i Aquaticus Real Estate AB (publ) är den 23 juli 2021”.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail:
[email protected]

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *