Handelsuppdatering från Nobia

| 15 januari, 2021 | 0 kommentarer

Nettoomsättningen och rörelseresultatet för Nobia under fjärde kvartalet 2020 kommer att överträffa förväntningarna tack vare en stark utveckling i Norden och Centraleuropa.

Koncernens nettoomsättning uppskattas till 3 449 Mkr (3 445 Mkr under Kv4 2019) med en organisk tillväxt på cirka 5 procent. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, förväntas uppgå till mellan 290 – 300 Mkr (214 Mkr under Kv4 2019 inklusive kostnader av engångskaraktär om -30 Mkr).

Jämförelsestörande poster för kvartalet förväntas uppgå till -144 Mkr.

Marknadsförhållandena sedan december påverkas emellertid fortfarande av coronapandemin. De senaste och mer omfattande nedstängningarna påverkar konsumenternas tillgång till våra butiksnätverk, särskilt i Storbritannien, Danmark och Österrike. Ytterligare kommentarer tillhandahålls när bokslutskommunikén för 2020 presenteras.Siffrorna är preliminära och oreviderade. Bokslutskommunikén för 2020 offentliggörs som planerat den 4 februari 2021.

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021 kl 18:30 CET.

För ytterligare information:

Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 00
[email protected]

Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *