Connect with us

Marknadsnyheter

Här är rymdballongerna som ska flyga från Esrange i sommar – rekord i antal och storlek

Published

on

I samarbete med amerikanska NASA och franska CNES kommer rymdbolaget Swedish Space Corporation (SSC) under sommaren att sända upp åtta stratosfäriska ballonger från rymdbasen Esrange. Den största är tre gånger så stor som Globen (Avicii Arena) i Stockholm och kommer flyga högt över Atlanten till norra Kanada.

Det är hektiska tider vid rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Totalt kommer åtta ballonger – fem transatlantiska, två stationära och en studentballong – att sändas upp under bara ett fåtal veckor under sommaren. Det är rekord i både antal och storlek.

– Rymdbasen Esrange är en av få anläggningar i världen som kan hantera denna typ av stratosfäriska ballonguppsändningar, både vad gäller storlek och omfattning. Vi har under många år haft strategiska samarbeten med bland andra NASA och CNES, vilket gett oss erfarenheten och kunskapen som krävs för att kunna erbjuda dessa ballongtjänster. Aldrig har så många och stora ballonger sänts upp på så kort tid, säger Charlotta Sund, vd för SSC.

De största ballongerna är transatlantiska och kommer flyga från Sverige till norra Kanada med en flygtid på upp till en vecka. Från dessa kommer man bland annat göra observationer av solen och genomföra forskning inom kosmisk strålning och röntgenastronomi, vilket kan ge nya insikter om bland annat universums ursprung.

Det geografiska läget är strategiskt viktigt
Det är ingen slump att dessa projekt bedrivs just i norra Sverige. Rymdbasen Esrange omgärdas av ett enormt glesbefolkat landområde, och är belägen norr om polcirkeln vilket gör det enkelt att komma åt de stratosfäriska vindar som tar ballongerna västerut. Under våren och sommaren är det även midnattssol på dessa breddgrader, något som minimerar tryckförändringarna inuti ballongerna, samt ger praktisk belysning vid de långa arbetspassen. Allt detta ger unika möjligheter att bedriva stratosfärisk forskning under flera dagar i sträck.

– Varje uppsändning är unik och spännande, och vi är nöjda över att genomföra vårt första ballongsläpp för säsongen nu när vindmönstren är rätt för våra forskningsbehov. Att kunna utföra flygningar under flera dagar i sträck är helt avgörande för att vi ska kunna genomföra våra vetenskapliga studier. Detta ger oss möjlighet att samla in en stor mängd data under en och samma flygning, säger Andrew Hamilton, tillförordnad chef för NASA:s ballongprogram.

– Under flera decennier har CNES genomfört stratosfäriska ballongflygningar från Esrange för franska och europeiska laboratorier. Den kommande kampanjen inkluderar vår första transatlantiska flygning mellan Sverige och norra Kanada. Efter två års förberedelser är vi nu redo för denna nya utmaning, säger Stéphane Louvel, ballongkampanjchef på CNES.

NASA:s ballongmissioner
HELIX: En kraftfull magnet ska mäta flödet av kosmiska strålisotoper med hög energi. Detta
ska användas för att avgöra åldern för kosmiska strålar i vår galax. Den 970,000 kubikmeter stora ballongen sändes upp 28 maj och flyger nu den 3,402 kg tunga nyttolasten på 36 km höjd.

BOOMS: Experimentet ska avbilda röntgenstrålar från mikroskurar av elektroner som finns i den polära atmosfären. Den 1,7 miljoner kubikmeter stora ballongen kommer flyga den 748 kg tunga nyttolasten på 47 km höjd – den största ballongen någonsin från Esrange.

SUNRISE-III: Ett solobservatorium ska ta högupplösta bilder av solen lager, samt på aktiva områden av solen för att mäta magnetfält, temperatur och hastigheter. Den 970,000 kubikmeter stora ballongen kommer flyga den 3,515 kg tunga nyttolasten på 36 km höjd.

XL-Calibur: Ett teleskop ska observera galaktiska svarta hål och neutronstjärnkällor för att få nya insikter om hur dessa objekt accelererar elektroner och sänder ut röntgenstrålar. Den 1,12 miljoner kubikmeter stora ballongen ska flyga den 2,722 kg tunga nyttolasten på 38 km höjd.

Läs mer om NASA:s sommarballonger >>

CNES ballongmissioner
TRANSAT: Projektet består av totalt nio olika vetenskapliga experiment som ska fokusera på koncentrationen av växthusgaser i stratosfären. Den 800,000 kubikmeter stora ballongen ska flyga den 890 kg tunga nyttolasten på 40 km höjd.

ATMOSFER: Projektet består av totalt fyra olika vetenskapliga experiment som ska fokusera atmosfärisk kemi och aerosolmätningar. Den 150,000 kubikmeter stora ballongen ska flyga den 553 kg tunga nyttolasten på 33 km höjd.

SAPHERALLER: Projektet består av totalt tolv olika vetenskapliga experiment som ska fokusera på molns sammansättning. Den 100,000 kubikmeter stora ballongen ska flyga den 250 kg tunga nyttolasten på 18 km höjd.

Läs mer om CNES sommarballonger >>

Studentballong
EXPLORA: Detta studentprojekt, den minsta av de åtta ballongerna, sändes upp den 27 maj. Nyttolasten ska studera klimatförändringar via olika mätningar i atmosfären. Bakom projektet står Rymdgymnasiet i Kiruna tillsammans med Lycée de l’Espace från Toulouse i Frankrike.

Om SSC: Swedish Space Corporation hjälper jorden att dra nytta av rymden. SSC är ett statligt bolag som hjälpt rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden sedan tidigt 70-tal. Med närmare 700 engagerade medarbetare utspridda på alla kontinenter kan vi hjälpa våra kunder med specifika lösningar inom rymdsystem, delsystem, instrument, teknik och tillhörande tjänster. Inom SSC:s nätverk finns rymdbasen Esrange i norra Sverige, med siktet inställt på att börja skjuta upp satelliter 2025. Bolaget har även ett av världens största globala nätverk av markstationer för satellitkommunikation. www.sscspace.com | www.rymdkollen.se

Kontakt: Philip Ohlsson, kommunikationschef SSC, 070-721 70 26, philip.ohlsson@sscspace.com

Multimedia: https://sscspace.canto.global/b/GE4BS

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.