Connect with us

Marknadsnyheter

Här får företagare svar direkt eller lotsas till rätt förvaltning

Published

on

När du som företagare har frågor kan du höra av dig till Göteborgs stads kontaktcenter på demokrati- och medborgarservice. Där får du svar direkt eller lotsas vidare till rätt person och förvaltning. Vill du även ha stöttning kring hållbart företagande finns dessutom Fairtrade City Göteborgs företagsnätverk. 

Kontaktcenter ska göra det enklare för företag att få rätt kontakt

Som företagare är det inte alltid lätt att veta vart och till vem man ska vända sig med frågor om tillstånd och regler i Göteborgs Stad. För att göra det enklare att ta kontakt med staden finns därför kontaktcenter på demokrati- och medborgarservice. Här ges information och vägledning via telefon, goteborg.se, mejl och stadens Facebooksida – eller genom ett besök. 

– Kontaktcenter är uppdelat i svarsgrupper som är inriktade på att hjälpa olika målgrupper i staden, där företagare är en av dem. Vi jobbar mycket med att kunna svara på enklare frågor direkt, men hänvisar vidare till rätt verksamheter och personer vid mer specifika frågor, säger Jesper Jones, som är planeringsledare på demokrati- och medborgarservice. 

Förvaltningen jobbar också med digitala lösningar för att göra det lättare att hitta rätt, och har till exempel skapat en samlingssida för företagare där information om regler och ansökningar av olika tillstånd finns samlade på ett och samma ställe.  

Stöttar i hållbart företagande 

– För företagare som även vill ha mer kontakt och samarbete med staden kring hållbart företagande har vi också Fairtrade City Göteborgs företagsnätverk, som jag är planeringsledare för, säger Jesper Jones. 

Fairtrade City Göteborgs företagsnätverk får medelstora, små och mikroföretag lära sig mer om hållbart företagande och en chans att utbyta erfarenheter och kontakter med andra Göteborgsföretag. Samtidigt har man möjlighet att synas i hållbara sammanhang tillsammans med Göteborgs Stad. Det enda kravet för att gå med är att ens företag erbjuder någon slags produkt i sitt sammanhang som är Fairtrade.  

– Det är enkelt att gå med, du går bara in på Fairtrade City Göteborgs företagsnätverks webbsida och registrerar dig, det kostar ingenting. Sedan får du ett välkomstmejl från oss med vad vi kan erbjuda och hjälpa till med, säger Jesper Jones. 

I dag består nätverket av cirka 55 medlemmar som träffas vid två tillfällen per år – varje gång med ett nytt tema inom hållbarhet och ofta genom olika föreläsningar, men det ordnas också utställningar och event. Det skickas regelbundet ut aktuell information om hållbarhet och erbjuds samtal och coaching i ämnet. 

Nya lagar påverkar alla företagare på sikt 

Det fanns ett behov bland företagare att starta nätverket då många av dem upplever att allt fler kunder efterfrågar hållbara produkter och tjänster. Samtidigt förutsätter också ägare och styrelser att företaget jobbar hållbart utifrån de globala målen i FN:s handlingsplan Agenda 2030.  

– Det är de största drivkrafterna vi ser i dag för att börja bli mer hållbara, för än så länge finns det inga krav på att bli det. Men det kommer, för inom EU är flera nya lagar på gång. Det är en sådan verklighet som alla företag successivt kommer att behöva förhålla sig till. Till exempel kommer även mindre företag inom en snar framtid att bli skyldiga att hållbarhetsredovisa, berättar Jesper Jones. 

Tre vanliga frågor från företagare: 

 1. Jag behöver hjälp med att söka lokal för min verksamhet. Var kan jag hitta det?
  Svar: Man kan hyra lokaler för korttidshyra. Det är lokaler för uthyrning i byggnader som står på mark som på lång sikt ska användas för stadsutveckling men som kan hyras tillfälligt. 
 2. Jag vill öppna en foodtruck, vilka regler eller tillstånd är det då som gäller? 
  Svar: All information finns på stadens webbsida starta och driva mobil streetfood-verksamhet. 
 3. Vad kan företagslotsen hjälpa mig med om jag har ett etablerat företag? 
  Svar: 
  Du kan få hjälp med vart du kan vända dig eller vad du behöver göra beroende på vad du har för ärende gällande ditt företag. Till exempel om du behöver vägledning kring om du kan överklaga ett beslut eller om du behöver utveckla ditt företag. Läs mer om Göteborgs Stads Företagslots. 

FAKTA

 • OmSamordnar och utvecklar stadens gemensamma service till de som bor, besöker och verkar i Göteborg. Förvaltningen bedriver även ett proaktivt demokratiarbete.
 • Hjälper företag medAnsvarar för stadens kontaktcenter där företag får svar på sina frågor och/eller lotsas till rätt person och förvaltning. Ansvara även för flera av stadens externa digitala kanaler. Samordnar även arbetet med Fairtrade City Göteborg och dess företagsnätverk.
 • Kontaktuppgifter: 031-365 00 00, demokratimedborgarservice@demokratimedborgarservice.goteborg.se eller  fairtradecity@demokratiochmedborgarservice.goteborg.se
 • Mer information:

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.