Hårdare FN-krav på export av elavfall och globalt förbud för ca 150 farliga ämnen

| 17 juni, 2022 | 0 kommentarer

Idag avslutades förhandlingarna för tre FN-konventioner på avfalls- och kemikalieområdet i Genève, Schweiz. Sverige har drivit på för högre krav när elavfall går på export och att ytterligare ca 150 högfluorerade ämnen, s.k. PFAS, ska förbjudas globalt.

Den ökande globala handeln med elavfall är ett växande problem eftersom elavfall som hanteras på fel sätt är en allvarlig risk för människors hälsa och miljön, särskilt i utvecklingsländer. En stor del av elavfallet riskerar att hanteras helt utanför myndigheters kontroll, på sätt som skadar både människors hälsa och miljön. Farligt elavfall kan t.ex. sorteras och demonteras av barn, eldas upp eller dumpas på okontrollerade soptippar.

Vid förhandlingarna för Baselkonventionen i Genève beslutade medlemsländerna att den globala handeln med elavfall ska regleras hårdare. Beslutet ger länder, ofta utvecklingsländer, större möjligheter att stoppa import av elavfall.

– Jag är mycket glad att världens länder nu lyckats begränsa möjligheten att exportera elavfall till länder som saknar möjlighet att ta hand om avfallet på ett lämpligt sätt. Dagens internationella flöden av elavfall kan ge svåra följder för människor och miljön, särskilt i utvecklingsländer, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Under förhandlingarna inom Stockholmskonventionen beslutade medlemsländerna att förbjuda all produktion och användning av det högfluorerade ämnet perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) och ytterligare nästan 150 relaterade högfluorerade ämnen, s.k. PFAS. Dessa ämnen används framför allt i brandskum och i textilier. Att förbudet omfattar en hel grupp PFAS-ämnen är betydelsefullt och önskvärt.

Även inom Rotterdamkonventionen beslutade medlemsländerna att utöka listan över farliga ämnen, för vilka det ställs krav på information vid export och import, med ytterligare två ämnen. De ämnen som nu läggs till listan är dekaBDE (dekabromdifenyleter) och PFOA (perfluoroktansyra).

– Den här typen av ämnen kan vi hitta både i blod hos människor och som föroreningar i dricksvatten. De kan påverka såväl immunsystemet som nervsystemet negativt. Den globala utfasningen av fler högfluorerade ämnen betyder mycket för att minska belastningen på vår hälsa och vår miljö, säger Annika Strandhäll.

För mer information, kontakta:
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister 
Annika Strandhäll
0
73 842 50 59

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister
Annika Strandhäll
073-088 83 24

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.