Heba förbättrar förvaltningsresultatet första halvåret 2021

| 15 juli, 2021 | 0 kommentarer

Heba Fastighets AB fortsätter redovisa förbättrat resultat. Första halvårets förvaltningsresultat är 18,3 procent bättre än föregående år. Delårets resultat efter skatt ökade till 370,8 mkr jämfört med 72,8 mkr föregående år. Bolaget planerar för tillväxt med bibehållen finansiell ställning flera år framöver.

– Vi har startat en tillväxt som kommer pågå under många år framåt. Med vår liggande projektportfölj ska vi årligen kunna leverera en tioprocentig tillväxt på förvaltningsresultatet och samtidigt följa våra finansiella riktlinjer. Vi har förtydligat våra finansiella mål och planerar noga för att öka lönsamheten genom tillväxt med finansiell stabilitet, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Delårsresultatets förbättring bottnar i den växande projektportföljen samt helårseffekten av fjolårets tre nya fastigheter – ungdomsbostäder i Hökarängen och hyreslägenheter i Silverdal, Sollentuna samt i Täby Park. 2021 tar Heba ytterligare fyra nyproducerade fastigheter i bruk, i tre för Heba nya kommuner. Under andra kvartalet har två av dessa tillträtts, ett äldreboende i Näs Österåker och ett i Vallentuna. Under andra halvåret tillträder bolaget hyreslägenheter i Vallentuna samt i Norrtälje.

Under delåret har Heba lanserat sitt gröna finansiella ramverk som fick högsta betyg dark green på 5 av 6 kriterier vid oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Ciceros granskning. Ramverket öppnade för en framgångsrik emittering av bolagets första gröna obligationer på 1 650 mkr.

Under andra kvartalet fick Heba också ISO-certifikat för miljö- och kvalitetsledningssystemen. Arbetet med energieffektivisering fortsatte framgångsrikt. Under första halvåret minskade graddagskorrigerade energianvändningen med ytterligare 4 procent.

  • Delårets resultat uppgick till 370,8 (72,8) mkr, vilket motsvarar 4,49 (0,88) kr per aktie. 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 106,9 (90,3) mkr.
  • Hyresintäkterna uppgick till 216,7 (193,5) mkr.
  • Driftsöverskottet uppgick till 150,0 (133,3) mkr.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 328,9 (36,2) mkr.   
  • Substansvärde (NAV) uppgick till 96,58 (82,21) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 17,5 procent. 

Torsdag 15 juli kl 13 presenterar Heba resultatet för första halvåret 2021 i en sändning via Teams som du når via länken: Heba presenterar delårsrapporten Q2 2021

Denna information är sådan information som Heba Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021, kl 12.00 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB: 08-522 547 50, [email protected]

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.