Connect with us

Marknadsnyheter

Hemcheck tar nästa steg genom transaktionen med Bio Vitos

Published

on

Hemcheck blev den 28 augusti villkorat godkänt för fortsatt notering av Nasdaq. Efter det har mycket arbete pågått för att genomföra alla de steg som transaktionen med Bio Vitos innebär. Samtidigt pågår förberedande arbete för att realisera värdet i de förvärvade IP-rättigheterna, efter att transaktionen till fullo är genomförd.

Genomförda åtgärder och kommande steg avseende transaktionen med Bio Vitos

Hemcheck har fram till idag genomfört många av de nödvändiga stegen för att slutföra transaktionen med Bio Vitos, bland annat att den befintliga verksamheten har placerats i ett helägt dotterbolag (Hemcheck Management AB), utdelningen av Hemcheck Holding AB är genomförd, förvärvet av IP-rättigheterna har slutförts, och kallelse till extra stämma är förberedd (där beslut om ändring av företagsnamn och ny styrelse ska beslutas om) och kommer att publiceras när stämmodag är beslutad av styrelsen. Nyemissionen till Bio Vitos planeras även att genomföras inom kort. När nyemissionen är genomförd och extra stämman är hållen, är det bara mindre administrativa åtgärder kvar såsom att uppdatera hemsidan som krävs för att alla villkor uppställda av Nasdaq ska vara uppfyllda.

Samtidigt med arbetet att slutföra affären med Bio Vitos, pågår det förberedande arbetet för att realisera värdet i de förvärvade IP-rättigheterna.

Patent

Processen med att erhålla patent i de relevanta länderna pågår. Inga ytterligare frågor har tagits upp av patentmyndigheterna i USA och Europa, vilket är positivt säger Igor Lokot, tilltänkt ny styrelseledamot i Hemcheck samt VD på Double Bond Pharmaceutical, vilka äger en del av Bio Vitos och var bolaget som var med och tog fram IP-rättigheterna från start. Även om en patentansökan ger visst skydd då konkurrenter kan avskräckas kommer det att vara värt mycket att få patentansökningarna formellt godkända.

Registreringsarbete

Som tidigare meddelats kommer Hemcheck, när transaktionen med Bio Vitos slutförs, att börja arbeta för att läkemedelsregistrera substansen oralt järnsuccinat, vilket IP-rättigheterna omfattar avseende behandling av patienter med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, under namnet Succifer. Denna process förbereds nu och olika alternativ övervägs för att arbetet ska kunna påbörjas så snart transaktionen är genomförd.

Ytterligare studier och nya områden för kommersialisering

Succifer utvecklades ursprungligen för hjärtsviktspatienter med sikte på att ersätta dyra och omständliga intravenösa järnbehandlingar, med bibehållen effekt för patienterna. Den relevanta marknaden är stor där det vanligaste intravenösa läkemedlet omsätter över 5 miljarder kronor i detta segment. Detta segment är första prioritet för bolaget att konkurrera på.

Dagens tillgängliga järntabletter är inte särskilt effektiva och planen är, som tidigare kommunicerats, därför att även att ansöka om ett läkemedelsgodkännande för Succifer för bättre järnupptag, järnmättnad och järndepåer för personer med låga järnvärden som inte lider av hjärtsvikt. Den potentiella marknaden för det är mycket stor.

För att ta nästa steg i det arbetet förbereds nu en studie där kvinnliga elitbasketspelare i Europa avses att delta. Målet med studien är att visa att Succifer, som idag bevisligen har god effekt vid behandling av patienter med hjärtsvikt, även är ett bättre alternativ än vanliga järntabletter för kvinnor med låga värden av järn i blodet. Planen är att studien kommer att påbörjas i början av 2024 med mål att den färdigställs under Q2 2024. Goda resultat från den studien kan öppna upp för ytterligare kommersiell potential och bolaget avser även att undersöka möjligheten till att bredda de befintliga patentansökningarna för att även inkludera denna patientgrupp.

Tillverkning och logistik

För att vara förberedd när den kommersiella fasen börjar, behöver bolaget säkra logistikkedjan. Det arbetet kommer att påbörjas inom kort. Det finns flera tillförlitliga kontraktstillverkare i marknaden som kan tillverka Succifer, då själva substansen inte är komplicerad att tillverka, så det handlar om att välja en bra och tillförlitlig partner, vilket vi har erfarenhet av tidigare säger Igor Lokot.

Bolaget avser att återkomma löpande med mer information kring vad som sker i slutförandet av transaktionen med Bio Vitos och arbetet med att realisera värdet i de förvärvade IP-rättigheterna. 

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Corem tecknar femårigt hyreskontrakt i New York

Published

on

By

Corem har tecknat hyreskontrakt med 1 RoundTable Partners avseende cirka 380 kvm i projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästen, ett investmentbolag, kommer att flytta in under det andra kvartalet 2024 och hyrestiden är fem år.

28&7, en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan, är Corems näst största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fasaden är klädd med element i svartglaserad terrakotta.

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage ytterligare ett hyresavtal i 28&7, denna gång med 1 RoundTable Partners. Vi ser en fortsatt trend att premiumhyresgäster flyttar till högkvalitativa kontorsbyggnader och därmed också en fortsatt god efterfrågan på nya kontorsbyggnader i premiumsegmentet i New York”, säger Rutger Arnhult, Corems VD.

Det totala årliga kontraktsvärdet för Corems samtliga hittills tecknade hyresavtal i USA uppgår till cirka 13,5 miljoner USD. I och med denna uthyrning är 31 procent av den uthyrningsbara ytan i 28&7 nu uthyrd.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Agenda för Karnov Groups Kapitalmarknadsdag 2023

Published

on

By

Karnov Group AB (publ) kommer att arrangera sin första Kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media torsdagen den 5 oktober 2023. Evenemanget kommer att hållas fysiskt i Stockholm och kommer även att filmas och direktsändas digitalt.

Agenda för dagen:

11:30: Dörrarna öppnas, mingel med koncernledningen
11:55: Välkomsttal och genomgång (Pontus Bodelsson, koncernchef samt Josephine Edwall Björklund, moderator)
12:00: Koncernstrategi (Pontus Bodelsson, VD och koncernchef)
12:40: Finansiell genomgång (Magnus Hansson, Finanschef)
13:10: Modererad frågestund med koncernchef och finanschef
13:25: Rast
13:40: Vår satsning på AI (Anne Nørvang Hansen, Chef för innehållsstrategi och kvalitet)
14:00: Modererad frågestund med chef för innehållsstrategi och kvalitet samt koncernens tekniska chef, Jan Ullerup
14:20: Rast
14:30: Genomgång av Region Syd samt långsiktig affärsstrategi (Guillaume Deroubaix, VD Region Syd)
15:15: Genomgång av Region Nord samt långsiktig affärsstrategi (Alexandra Åquist, VD Region Nord)
15:45: Modererad frågestund med koncernchef samt regionala verkställande direktörer
16:00: Öppen bar samt mingel med koncernledningen

Kapitalmarknadsdagen kommer fysiskt att hållas på Inderes Event Stage i Stockholm. Intresset är stort och vi har uppnått maxdeltagare i lokalen. Evenemanget kommer att filmas och vara direktsänt på https://ir.financialhearings.com/karnov-group-cmd-2023.

Presentationerna kommer att vara på engelska och kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.karnovgroup.com, efter att evenemanget avslutats.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 15.00 CEST den 2 oktober 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Loomis tecknar en tvåårig lånefacilitet om 115 miljoner EUR

Published

on

By

Loomis AB har slutit ett avtal för en syndikerad lånefacilitet om 115 miljoner EUR. Faciliteten har en löptid på upp till två år.

 

Faciliteten kan nyttjas för generella bolagsändamål inklusive förvärv.

 

Arrangörer är Bank of America, Danske Bank och Nordea Bank.

 

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com

 

 

2 oktober 2023

 

Jenny Boström
Ansvarig för hållbarhet och investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk­samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.