Connect with us

Marknadsnyheter

Högst snittavkastning för Handelsbankens tjänstepension

Published

on

Handelsbanken Liv har haft högst årlig snittavkastning inom individuell tjänstepension de senaste fem och tio åren, och placerar sig bäst bland pensionsbolagen för andra året i följd. Det visar årets jämförelse av fondförsäkringar utförd av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Handelsbanken Liv behåller förstaplatsen även när det gäller snittavkastningen för privatanställda tjänstemän för kollektivavtalad tjänstepension (ITP) under de senaste tio åren.

”Pensionssparande är ett långsiktigt sparande, så det känns extra kul att konstatera att vi återigen ligger i topp när man jämför under en längre tidsperiod. Vi samarbetar med ledande fondbolag och gör noggranna analyser när vi väljer ut fonder till vårt utbud, där vi fokuserar på hållbarhet och möjlighet till god avkastning,” säger Tobias Lindhe, vd Handelsbanken Liv.

Inom kollektivavtalad tjänstepension ligger Handelsbanken Liv bland de fem främsta på samtliga tidsperioder när Konsumenternas jämför de olika pensionsbolagens entrélösningars årliga snittavkastning de senaste tre, fem och tio åren. För 2,6 miljoner privatanställda tjänstemän som har tjänstepension (ITP) ligger Handelsbanken Liv på plats 1 i avkastningsligan de senaste tio åren.

”Det är väldigt positiva besked för våra tjänstepensionskunder, som i en osäker omvärld fortsatt kan känna sig trygga med att vi erbjuder riktigt bra pensionslösningar,” säger Tobias Lindhe, vd Handelsbanken Liv.

Handelsbanken Liv toppade även listan för snittavkastning inom individuell tjänstepension för fem och tio år när Konsumenternas Försäkringsbyrå publicerade motsvarade statistik för fondförsäkring 2022.

Handelsbanken Livs årliga snittavkastning och placering enligt Konsumenternas 2023:

Individuell tjänstepension
Handelsbanken Livs årliga snittavkastning mätt över 5 år(placering jämfört med andra bolag) Handelsbanken Livs årliga snittavkastning mätt över 10 år (placering jämfört med andra bolag)
Handelsbanken Liv fondförsäkring 7,6%
(Plats 1)
9,3%
(Plats 1)
Kollektivavtalad tjänstepension
Avtalsområde Handelsbanken Livs årliga snittavkastning mätt över 5 år(placering jämfört med andra bolag) Handelsbanken Livs årliga snittavkastning mätt över 10 år (placering jämfört med andra bolag)
Privatanställda tjänstemän (ITP) 11,2%
(Plats 2)
14%
(Plats 1)
Privatanställda arbetare (SAF-LO) 10,1%
(Plats 4)
13,2%
(Plats 2)
Statligt anställda (PA16) 10,4%
(Plats 2)
12,2%
(Plats 4)
Anställda inom kommun och region (KAP-KR) 10,4%
(Plats 2)
12,3%
(Plats 4)

Om Konsumenternas
Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom bank, försäkringar och pension. Varje år publicerar Konsumenternas.se historisk avkastning från alla pensionsbolag. För individuell tjänstepension används data från en standardportfölj som består av den billigaste fonden från de fyra vanliga fondkategorierna: Globalfond, Sverigefond, Blandfond och Räntefond ur respektive bolags fondutbud. För kollektivavtalad tjänstepension används data från bolagens entrélösningar. Läs de oberoende jämförelserna på Konsumenternas.se. Konsumenternas är en oberoende och kostnadsfri tjänst och ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om Handelsbanken Liv
Handelsbanken Liv är Handelsbankens livförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag. Våra försäkringar förmedlas på Handelsbankens alla bankkontor runt om i Sverige, med visionen att bidra till ett tryggare liv och en rikare framtid. Vi förvaltar cirka 220 miljarder kronor, och arbetar för att genom hållbara investeringar ge god avkastning åt våra kunder – finansiell avkastning, planetär avlastning samt stabilitet och trygghet. För mer information om Handelsbanken Liv hänvisas till: www.handelsbanken.se/liv

För ytterligare information, kontakta:
Handelsbankens pressavdelning, press@handelsbanken.se, +46 8 701 80 18

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling återfinns på www.handelsbanken.se/fonder

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.