Holmström Fastigheter publicerar idag sin första delårsrapport

| 25 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020.

 

JANUARI – JUNI 2021

  • Hyresintäkter uppgick till 29 mkr.
  • Driftnetto var 18 mkr.
  • Rörelseresultatet var 60 mkr. Förluster i intresseföretag hade en negativ inverkan med 51 mkr. Värdeförändring i förvaltningsfastigheter bidrog positivt med 96 mkr. 75 mkr av värdeförändringen är hänförlig till förvärvet av tillgångar från koncernen F Holmströmgruppen.
  • Resultat före skatt var 52 mkr och periodens resultat var 29 mkr.

 

APRIL – JUNI 2021

 

VIKTIGA HÄNDELSER APRIL – JUNI 2021

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

Den 7 juli offentliggjorde Holmström Fastigheter, tillsammans med bolag inom Holmströmgruppen-koncernen och Areim ett kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad för ett vederlag om 76 kronor per aktie. Den 20:e augusti förklarades budet ovillkorat efter att aktieägare som representerar 97,55 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad accepterat erbjudandet. Tvångsinlösen avseende resterande aktier i Magnolia Bostad är påkallad. Erbjudandet värderar Holmström Fastigheters aktier i Magnolia Bostad till 1 150 mkr, vilket är 308 mkr över det bokförda värdet per andra kvartalet 2021. I tredje kvartalet kommer uppvärderingen därmed ge en positiv resultateffekt om 308 mkr.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD Holmström Fastigheter Holding AB (publ)

073 399 40 30, [email protected]

www.holmstromfastigheterholding.se

Informationen i denna rapport är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl. 07.30.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *