Hoodin lanserar ny lösning för Medtech

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

Den 7:e juni 2021 meddelar Hoodin att man lanserat en ny lösning för företag inom Medtech. Lösningen adresserar behovet som företag har avseende förändringar och uppdateringar av standards och krav avseende kvalitet gällande för Medtech. Bland annat kommer användare av Hoodin nu kunna bevaka alla uppdateringar som görs av organisationer som ISO , IEC, CEN med flera.

Hoodin erbjuder Medtech-branschen sedan tidigare lösningar för att bevaka digital innehåll och effektivisera Post Market Surveillance, Regulatory Intelligence och Medical Writing and Content Marketing. 

Den nya tillskottet av en sk. Use Case Template inom licensen ”Hoodin for Medtech” kommer att avhjälpa det problem många företag har inom Medtech gällande att hålla koll på förändringar avseende standards samt nyheter om kommande standards. I stort sett alla företag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter är certifierade enligt en eller flera standards, oftast ISO 13485. Utöver uppdateringar från ISO behöver de även hålla koll på standards gällandes enskilda marknader och hur man efterföljer dem på mest effektiva sätt. Detta innebär att Hoodin kan erbjuda ytterligare ett användningsområde och en lösning på ett problem som de allra flesta företag inom Medtech har.

Bakgrunden till att vi lanserar just denna lösning beror på direkt efterfrågan från existerande kunder och partners, som noterat en tydlig efterfrågan och ett behov. Vi ser nu fram emot att stärka Hoodin som en annan slags standard för hela Medtech-branschen, då vi är det enda företaget som kan erbjuda lösningar avseende några av de allra mest tids- och kostnadskrävande områden för bevakning av digitalt innehåll.Marcus Emne, VD Hoodin

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: [email protected]

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *