Connect with us

Marknadsnyheter

Humlegården lanserar ramverk för hållbarhetslänkad finansiering

Published

on

2017 emitterade Humlegården bolagets första gröna obligation och 2021 uppnåddes en viktig milstolpe, då all finansiering klassades som grön. Nu tas nästa steg genom lanseringen av ett nytt ramverk där finansieringen kopplas till bolagets långsiktiga mål om klimatneutralitet. Ramverket erbjuder investerare möjligheten att bidra till Humlegårdens arbete med att reducera utsläpp och nå klimatneutralitet i hela verksamheten senast år 2045. 


Fotograf: Jonas Malmström

Humlegården har sedan tidigare ingått hållbarhetslänkade lån med flera av sina banker. För att även kunna erbjuda investerare i obligationsmarknaden möjlighet att bidra till omställningen till klimatneutralitet lanseras nu ett hållbarhetslänkat ramverk med målsättningar för Klimat, Energi och Cirkulära principer. Cicero har utfärdat en second opinion på ramverket och Swedbank har varit rådgivare till Humlegården.  

Som delmål ska bolaget halvera CO2e- utsläppen inklusive utsläpp från investeringar och nybyggnation till 2030, i enlighet med SBTi, scope 1–3, och minska energianvändningen i fastigheterna med 32 procent till 2030 jämfört 2019. En stor del av verksamhetens utsläpp kommer från investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation. Därför har bolaget också som mål att alla lokalanpassningar och all nybyggnation ska genomföras enligt cirkulära principer år 2030. 

En cirkulär strategi visar vägen 
Bygg- och fastighetsbranschen befinner sig i en viktig omställning som kräver nya metoder och tankesätt för att sänka utsläppen av växthusgaser samt minska resursuttag och avfall. Majoriteten av Humlegårdens klimatpåverkan kommer från materialhantering i nybyggnation och lokalanpassningar. Det gör övergången till en cirkulär ekonomi till en viktig nyckel för att nå våra hållbarhetsmål och bibehålla en långsiktig lönsamhet. Under våren lanserades Humlegårdens cirkulära strategi, som bygger på processer och metodik för cirkulärt byggande och återbruk. För att kunna utvärdera cirkulariteten i både projektets genomförande och det faktiska slutresultatet har Humlegården tagit fram ett branschunikt sätt att mäta cirkularitet. När ett projekt startas, oavsett om det rör sig om nybyggnation eller renovering, så poängsätts genomförandet efter de cirkulära principerna. Endast de projekt som uppnår en tillräckligt hög poäng klassas som cirkulära. 

För att också mäta resultatet av att arbeta utifrån de cirkulära principerna har Humlegården definierat ett antal delmål som man också mäter och följer upp. Dessa baseras på relevant forskning och EU-kommissionens rekommendationer. Ett delmål innebär till exempel att byggnader ska användas längre. Det följs bland annat upp genom att byggnadens anpassningsbarhet mäts i ett verktyg framtaget av EU-kommissionen.  

Humlegårdens ambition är även att tillgängliggöra de verktyg och guidelines som tagits fram. Detta för att göra det möjligt för andra bolag att mäta och utvärdera cirkularitet och få stöd i arbetet med att nyttja befintligt material och resurser på bästa sätt, samt möjliggöra cirkulärt byggande.   

− För att nå våra klimatmål måste vi utmana traditionella arbetssätt, och genom vår cirkulära strategi har vi nu verktygen som ska hjälpa oss i omställningen. Vår ambition är även att göra vår metodik tillgänglig för alla, eftersom förflyttningen bygger på samverkan. Länken mellan finansiering och hållbarhet har varit stark och självklar under en längre tid och med vårt nya ramverk för hållbarhetslänkad finansiering gör vi denna koppling ännu tydligare. All vår finansiering klassades som grön redan 2021 och nu tar vi nya steg för att kunna bibehålla vår attraktivitet i finansmarknaden, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter. 

Ta del av det hållbarhetslänkade ramverket på vår hemsida. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Anneli Jansson, Vd 
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se 
Tel: 08-678 92 01 

Mikael Andersson, CFO 
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se 
Tel: 08-678 92 19 

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 93 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 39,7 miljarder kronor (31 december 2022). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. Läs mer på www.humlegarden.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Platzer bibehåller investment grade kreditbetyg, BBB- med stabila utsikter

Published

on

By

Platzer bibehåller ”investment grade” kreditbetyget, BBB- med stabila utsikter, vid den årliga genomgången från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating AS (NCR). Ratingen speglar att Platzer alltjämt har en stabil finansiell ställning i nuvarande miljö.

Vi arbetar aktivt med att agera långsiktigt och vidta åtgärder för att begränsa effekterna av de höjda räntorna och osäkerheten på kapitalmarknaden. Vi har upptagit längre lån i bank och utökat volymen räntesäkring. Ratingen bekräftar att åtgärderna gett önskad effekt och att vår finansiella ställning är fortsatt stabil. Jag är glad och stolt att vi idag kan lämna detta styrkebesked, säger Fredrik Sjudin, cfo på Platzer.

Nordic Credit Rating AS (NCR) är registrerat hos europeiska värdepappersmarknads-myndigheten (ESMA) och har tillstånd att utföra kreditvärderingsaktiviteter i EU och EFTA-länderna. NCR tilldelar kreditbetyg till finansinstitut och företag baserade i främst Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Sjudin, cfo, Platzer, tel: 0721-27 77 78
P-G Persson, vd, Platzer, Tel.: 0734-11 12 22

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg till ett värde om 27 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sileon tecknar avtal med spanska Sipay för att lansera BNPL i Spanien

Published

on

By

Läs original

Sileons BNPL-teknik får fotfäste i Spanien genom ett nytt treårigt avtal med Sipay, en ledande spansk betaltjänstleverantör inom handel, service och media.

Avtalet befäster Sileon som en internationell teknikleverantör på den växande BNPL-marknaden och ger Sipay möjlighet att utöka sina tjänster till att omfatta fakturabetalning och avbetalningsplaner.

Med Sileons kraftfulla BNPL-teknik kan Sipay möta konsumenternas höga efterfrågan på flexibla och bekväma betalningsalternativ.

Sipay är en betaltjänstleverantör och plattform som hjälper handlare att sälja mer genom att addera värde till deras slutkonsumenter under betalningsprocessen. Företaget, specialiserat på utveckling av innovativa och säkra betalningslösningar, har nästan 30 års erfarenhet inom betalningsbranschen. Sipays kunder inkluderar stora aktörer inom turism, mode, fritid och försäkring. Bolaget hanterar över 100 miljoner transaktioner årligen och har kapacitet att verka i över 70 länder.

”Avtalet med Sipay stärker vår position på den tilltagande BNPL-marknaden och innebär ett stort steg fram i vår internationella expansionsresa. Vi är mycket glada över att addera Sipay till vår växande skara av kunder och ser fram emot att stödja dem med BNPL-funktionalitet,” säger David Larsson, vd på Sileon.

För mer information, vänligen kontakta:

David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Acuvi vinner ytterligare order inom avancerad robotkirurgi

Published

on

By

Acuvis dotterbolag PiezoMotor har under en tid levererat mikromotorer till en schweizisk kund som har utvecklat en operationsrobot för behandling av dövhet. Genom avancerad robotkirurgi sätts ett implantat in i innerörats allra minsta beståndsdelar och PiezoMotors motorteknologi levererar den precision applikationen kräver.

Kunden har erhållit nödvändiga marknadsgodkännanden för produkten och inleder nu serieproduktion. Acuvi har som en konsekvens därav nu mottagit den första ordern för serieleveranser. Första ordervärdet uppgår till motsvarande ca 3,6 MSEK och kundens bedömning är att uppföljningsorder är att vänta under andra halvåret 2023. Leveranser inleds redan innevarande månad.

“Vi har jobbat nära kunden under deras utvecklingsarbete och nu kom första större ordern som markerar start av ramp-up. Genom en kombination av avancerade algoritmer och robotiserad mikrokirurgi sätts ett implantat in i innerörat. Tack vare den precision PiezoMotors motorteknologi levererar är detta möjligt. För en människa hade ingreppet varit omöjligt att genomföra. Nerver 0,4 mm bort från ingreppet får inte komma till skada, säger Olof Stranding, VD för Acuvi.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, VD

ir@acuvi.com

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2023.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.