Connect with us

Marknadsnyheter

Humlegården slår upp portarna till bolagets nya kontor i T-House

Published

on

För Humlegården är kontoret det självklara navet i verksamheten och T-House vid Engelbrektsplan är bolagets bas. Nu har Humlegårdens kontor återinvigts efter en omsorgsfull renovering och utveckling med syftet att skapa en attraktiv miljö som möter moderna arbetssätt. Satsningen präglas av höga ambitioner – här skapas ett kontor i framkant där inspiration, upplevelse och funktionalitet står i fokus. Slutresultatet har fått ett varmt mottagande från såväl medarbetare som kunder och besökare.  


Fotograf: Emil Fagander

Målsättningen var att skapa ett kontor som både stöttar arbetssättet samt stärker verksamheten och kulturen. Gedigna studier och undersökningar bland medarbetarna har kombinerats med aktuell forskning kring vad som får människor att må bra och trivas i en miljö. Resultatet är flexibla arbetsplatser kombinerade med välutrustade mötes- och konferensrum och inbjudande loungeytor, som kan möta alla de behov man kan tänkas ha under en dag. Från enskilt fokusarbete eller digitala möten till miljöer för kreativa workshops eller större sammankomster. En yta har även dedikerats till Humlegården Labs, ett forum som syftar till att ständigt utveckla Humlegårdens kunderbjudande. Utöver att vara en attraktiv mötes- och arbetsplats för alla medarbetare är kontoret även ett showroom som visar vad Humlegården kan skapa för sina kunder. I samband med inflyttningen på kontoret implementerades även Humlegårdens nya app, som gör det möjligt att boka, betala och låsa upp gemensamma mötesytor och funktioner i huset.

 – Vi vill erbjuda en arbetsmiljö utöver det vanliga, där vi också får möjlighet att möta både våra kunder och samarbetspartners. Vårt kontor ska vara en plats för gemenskap, som ger inspiration och där du kan känna dig produktiv. Vi har tagit avstamp i en genomarbetad strategi och skapat miljöer som kan stödja våra medarbetare oavsett om man vill fokusera enskilt eller jobba tillsammans, såväl fysiskt som digitalt. Vi har satsat på bra teknik och energigivande miljöer som bjuder på olika tempon. Ett attraktivt kontor och en stark kultur ger oss en bra plattform för den fortsatta utvecklingen. Vi vill skapa platser där man vill vara, och dit man vill återvända – det har vi verkligen lyckats åstadkomma här, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

Kontor i framkant  
Konceptet som ligger till grund för upplevelsen tar avstamp i idén om att resa och upptäcka nya miljöer. För inredningen står Monica Eskedahl, konceptdesigner och inredare, i samarbete med Humlegården. Både medarbetare och besökare bjuds på en variation av tempo och upplevelser för alla sinnen i en variationsrik och flexibel miljö. Energifyllda och stimulerande miljöer kombineras med rum där man kan ladda batterierna och få nya insikter och inspiration. Hjärtat i lokalen är den gemensamma yta som också möter alla besökare och även är tillgänglig för de övriga hyresgästerna i huset, där en reception kombineras med välkomnande lounge- och arbetsytor. Platsen kan användas för större sammankomster och har utrustats med modern teknik för möten och musik. Mittpunkten i rummet utgörs av en skulptural 3D-printad bardisk som fyller många funktioner. Den har formgivits av designstudion Interesting Times Gang och är baserad på återvunna fiskenät och träspill. Glastaket smyckas av armaturer i en skräddarsydd konstinstallation som för tankarna till stjärnhimlen. I kombination med byggnadens vackra arkitektur skapas en arbets- och mötesplats utöver det vanliga.

Omsorgsfull förvaltning och renovering
T-House har anor från 1910. Arkitekt var Erik Lallerstedt och flera av utsmyckningarna är signerade den välkända skulptören Carl Eldh. I utvecklingen av platsen har Humlegården ett stort fokus på omsorgsfull förvaltning av den vackra miljö som kännetecknar byggnaden. Interiör samt rumsindelningar har bevarats och miljöer som omvandlats under årens lopp har återställts. Renoveringen har inkluderat många typer av specialarbeten som involverat erfarna hantverkare och experter på byggnadsvård, allt med syftet att bevara antikvariska värden, förstärka byggnadens kvaliteter och använda tekniker och material som håller över tid.

Med siktet på service i världsklass
Humlegården vill göra T-House till en dynamisk plats, som med service i världsklass och restauranger av hög kvalitet ska stärka Engelbrektsplan som destination och skapa värde även för kunderna i Humlegårdens övriga fastigheter i närområdet. Nästa steg innefattar de gemensamma ytorna i entréplanet, som står klara efter sommaren. Här erbjuds välutrustade konferens- och mötesrum samt en inbjudande lounge som även kan användas för event.

För mer information, vänligen kontakta:
Madeleine Castenvik Holt
Marknads- och kommunikationschef, Humlegården Fastigheter
E-mail: madeleine.castenvik@humlegarden.se
Tel: 072-058 21 75

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 91 anställda och äger 60 fastigheter till ett värde om 38,2 miljarder kronor (31 december 2023). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. Läs mer på www.humlegarden.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.