Husqvarna Groups Hållbarhetsrapport 2020 visar hur bolaget ska leda branschen i övergången till en koldioxidsnål, resurssmart ekonomi

| 24 mars, 2021 | 0 kommentarer

Husqvarna Group redovisar, i sin Sustainovate Progress Report 2020, en minskning av koldioxidutsläppen på 32 procent jämfört med 2015. Denna absoluta minskning omfattar utsläpp från leverantörer, den egna verksamheten och när produkterna används. Det är en viktig milstolpe i koncernens strävan att leda branschen inom koldioxidsnåla, resurssmarta lösningar.

Henric Andersson, vd och koncernchef för Husqvarna Group, kommenterar koncernens resultat för 2020:

– Klimatarbetet är en viktig angelägenhet för oss. Med en minskning på 32 procent sedan 2015  har vi tagit ett stort kliv mot att nå vårt koldioxidmål till 2025.

I koncernens Science-based target (SBT) ingår såväl koldioxidutsläppen från den egna verksamheten som från användningen av produkterna. Koncernen har som mål att minska koldioxidutsläppen i linje med samhällets ambition att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Dessutom ingår ett åtagande om att bli koldioxidneutrala i hela värdekedjan till senast 2050.  

Sustainovate 2025 är koncernens handlingsplan för att leda branschen i övergången till en koldioxidsnål, resurssmart ekonomi. Några av årets höjdpunkter:

Koldioxid: Koncernen har för tredje året i rad minskat sina absoluta koldioxidutsläpp samtidigt som omsättningen har ökat, vilket visar på att klimatåtgärderna gynnar verksamheten.

Cirkulär ekonomi: Till 2025, ska koncernen lansera 50 cirkulära innovationer. Koncernen lanserade Sustainovate Open, en tävling med syfte att accelerera utvecklingen av hållbara lösningar som bidrar till en mer cirkulär ekonomi, där över 20 nystartade företag deltog. Prissumman på 300 000 kronor för en pilotstudie gick till Ekkono Solutions för deras maskininlärningsmjukvara för Edge Computing.

Människor: Till 2025, är målet att inspirera och påverka 5 miljoner kunder och kollegor till att göra hållbara val. Under året hölls tio workshops för att öka medvetenheten om hållbarhet bland medarbetarna.

Det gångna året innebar även en slutpunkt för Sustainovate 2020 målen, en femårsplan som täckt fem områden – koldioxid, team, leverantörer, säkerhet och samhälle. Fem viktiga områden som bidrog till att integrera hållbarhet djupare i verksamheten. Koncernen uppnådde fyra av fem mål. Leverantörsrevisionerna låg något under det angivna målet på grund av Covid-pandemin.
 

För mer information, kontakta
Åsa Larsson, Global Media and Sustainability Manager 

Email: [email protected]

Om Sustainovate
Sustainovate är Husqvarna Groups strategiska plan för att leda övergången till en hållbar omvandling av branschen. Koncernen arbetar för att ta fram nya, banbrytande lösningar för en revolutionerande effektivitet och smartare resursanvändning. Femårsplanen omfattar tre möjligheter och tillhörande mål till 2025. Denna målinriktade hållning riktar uppmärksamheten på långsiktigt värdeskapande och att engagera andra i koncernens hållbarhetsarbete. För mer information, se www.husqvarnagroup.com/sustainability 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *