Hyresgästföreningen kommenterar hovsrättsbeslut om hyresutveckling i nyproduktion

| 9 juni, 2022 | 0 kommentarer

I två nya beslut från Svea hovrätt slås fast att presumtionshyror, en modell för hyressättning i nybyggda hyresrätter, ska få justeras årligen. Hyresgästföreningen välkomnar hovrättens beslut att presumtionshyror inte per automatik ska höjas i nivå med övriga hyror. Hyresgästföreningen ställer sig samtidigt kritisk till att rätten tagit fram en godtycklig beräkningsmodell för hyreshöjningar som riskerar sätta partssystemet i gungning. 

– Vi tycker det är positivt att rätten fastslagit att hyrorna för nybyggda hyresrätter inte per automatik ska höjas i nivå med övriga hyror. Det är vettig att det görs i en skälighetsbedömning på orten, säger Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen. 

– Däremot är vi kritiska till att hovrätten tagit fram en godtycklig beräkningsmodell för hur detta ska ske. Den beräkningsmodellen tar inte hänsyn till de lokala förutsättningarna och innebär en intervention i partssystemet, en slags hyresreglering. Det är inte rimligt. Det måste alltid vara upp till de lokala parterna att förhandla fram hyresnivåerna. Vi hoppas att framtida beslut fokuserar mer på specifika fall istället för ohållbara generaliseringar, säger Erik Elmgren. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.