I.A. Hedin Bil AB:s delårsrapport tredje kvartalet 2020

| 30 oktober, 2020 | 0 kommentarer

Hedin bil levererar ett starkt tredje kvartal med fokus på kostnadsbesparingar och likviditet.

Göteborg, fredag 30 oktober 2020

Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till 240 mkr, vilket var en förbättring med 131% jämfört med tredje kvartalet föregående år. Omsättningen i jämförbara enheter ökade med 21% jämfört med samma period föregående år. Verksamheterna i Sverige och Norge förbättrade både rörelseresultatet och rörelsemarginalen. Den belgiska verksamheten återgick till att visa vinst efter andra kvartalets förlust.

Nybilsförsäljningen ökade med 2% i jämförbara enheter och bruttomarginalen ökade. Försäljningen av begagnade bilar ökade med 18%, med återhämtade bruttomarginaler sedan andra kvartalets påverkan av Covid-19. Totalt bidrog bilförsäljningen med ökad vinst och ökade marginaler jämfört med tredje kvartalet föregående år. Servicemarknaden levererade också ett bättre resultat än föregående år med ökade marginaler.

Marknadsutvecklingen var stark under tredje kvartalet, med god efterfrågan men med fördröjningar i fordonsleveranser på grund av de nedstängningar av fabriker som skedde under föregående kvartal.

Nybilsregistreringar i Sverige minskade med 4% jämfört med tredje kvartalet 2019. Motsvarande siffror var en ökning med 12% i Norge och en minskning med 9% i Belgien. Marknaden för begagnade bilar, liksom servicemarknaden, har fortsatt varit stark.

Nyckeltal jämfört med Q3 2019

• Försäljningen ökade med 24% till 6 516 Mkr (5 262 Mkr).

• Rörelseresultatet ökade med 136 Mkr till 240 Mkr (104 Mkr).

• Resultatet efter finansiella poster ökade till 176 Mkr (45 Mkr).

För att se hela rapporten klicka på länken:

https://www.hedinbil.se/om-hedin-bil/investor-relations/ekonomiska-rapporter

I.A. Hedin Bil AB

(publ)

För ytterligare information:

VD: Anders Hedin, [email protected] 

Media: [email protected]

Denna information är sådan som I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-ordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020, kl. 10:00 CET. I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ), Box 2114, 431 02 Mölndal.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns 33 varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhets-lösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på mer än 100 platser i Sverige, Norge och Belgien. Omsättningen för 2019 uppgick till 21,5 miljarder SEK och antalet anställda var 2 700. www.hedinbil.se

® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs av Anders Hedin Invest-koncernen (91%) och av Ingemar Hedin (9%).

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *