Connect with us

Marknadsnyheter

I Love Lund publicerar bokslutskommuniké för 2023

Published

on

Bokslutskommunikén finns tillgänglig i sin helhet i bifogad pfd-fil samt på I Love Lunds hemsida (ilovelund.se).

Kvartalsperioden 1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen för oktober – december 2023 uppgick till 0 TSEK
 • Rörelseresultatet för oktober – december 2023 uppgick till -657 TSEK
 • Finansiella poster med nedskrivningar för oktober – december 2023 på -575 TSEK
 • Resultat efter finansiella poster för oktober – december 2023 uppgick till -1,2 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -3,2 SEK
 • Investeringar i portföljbolag på 3,1 MSEK
 • Bokföringsvärde vid periodens slut uppgår till 115,19 SEK per aktie
 • Bedömt substansvärde vid periodens slut uppgår till 149,07 SEK per aktie
 • Stor kassaposition och högre investeringstakt
 • Investeringar i bl.a. TrackPaw Scientific, EC2B och Bonesupport
 • Likvidering av Auricula, Radinn och Meltspot
 • Avyttring av Nicax Holding / Bevakningsgruppen
 • Ett antal aktieägarevents

Helårsperioden 1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen för januari – december 2023 uppgick till 0 TSEK
 • Rörelseresultatet för januari – december 2023 uppgick till -2,7 MSEK
 • Finansiella poster för januari – december 2023 uppgick till -621 TSEK
 • Periodens resultat för januari – december 2023 uppgick till -3,3 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -8,7 SEK
 • Soliditeten uppgår till 99,4%

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Konvertering till aktier i Invono AB på 0,2 MSEK
 • Följdinvestering i UmanSense AB på 0,15 MSEK
 • Företagspresentation av Camurus
 • Flera ny- och följdinvesteringar genomlyses och övervägs närmare

VD har ordet

Kära aktieägare,

Glädjen med årets mörkaste tid är att det vänder. Bländande ymniga snöfall, sällan upplevt i Lund numera, har på sistone sammanfallit väl med något förbättrade framtidsutsikter och höjt börshumör.  Men med undantag från den senaste månadens rally, när vi istället summerar helåret konstaterar jag att det överlag varit ett finansiellt riskavert och svagt år. Kanske de tuffaste tiderna för vårt gebit som genomlevts sedan finanskrisen för ett drygt tiotal år sedan. Att sätta fötterna rätt i en fallande marknad har varit svårt, men relativt lyckosamt då vi närmast utklassat våra referenser under året. Vår tidiga varning och oro för recession avspeglade sig i vår höga kassahållning och försiktiga investeringstakt, vilket även strösslats med ett alltid välkommet inslag av fru fortuna. Summeringen för året är att vårt bokföringsvärde minskat med ca sju procent. Årets negativa finansiella resultat härleds främst till nedskrivningar, främst valda nedsättningar för våra onoterade bolag och i aktiekurser för några av våra noterade bolag. Kursen föll med trettio när vår del av marknaden / våra konkurrenter rasade över femtiofem procent, i genomsnitt. Sällan under mina kapitalförvaltningsår över tre decennier har jag upplevt en sådan diskrepans.

Under året deltog I Love Lund i över femtio finansieringsrundor i en blandning av företrädesemissioner, brygglån och riktade emissioner, men inga garantier. En stor exit, ingen börsnotering, och några mindre likvideringar skedde. Vissa nyinvesteringar genomfördes men främsta fokus har legat på följdinvesteringar i många av våra befintliga innehav. Totala investeringsvolymen har dock varit minst sagt måttlig, rentav snål, främst under de tre första kvartalen.

I fjärde kvartalet taktade vi upp ordentligt med bakgrund i vår mer optimistiska marknadssyn, och vår övermaga stora kassaposition efter vår första stora exit. Investeringsvolymerna, runt 3 MSEK under de tre månaderna, var de högsta under året och fördelades på bland annat TrackPaw, Bionamic, Bonesupport, EC2B, Nattaro, Bintel, Imvi och Duearity. Avyttrades helt gjordes innehavet i Nicax holding. Några mindre innehav i bolag som slutligen valde att kasta in handduken var Meltspot, Auricula och Radinn. En sorg för de drabbade företagens stakeholders, men måhända naturligt utifrån ett större perspektiv i linje med schumpetersk skapande förstörelse och entreprenörskap. Som mitt team lite bryskt ofta formulerat det vid förhoppningsföretags pitchar och updates under året – sälj eller dö och kassaflödesfokusera. Hänger man på gärdsgården nere i gärdsgårdsserien, där marginalerna för fel ofta är rakbladstunna, kan det räcka med en eller två stolpe ut för insolvens.

I den noterade portföljdelen skedde återläggningar av tidigare nedskrivningar, främst tack vare vårt fina innehav i Camurus som gått som en raket nyligen. I den onoterade portföljen valde vi dock av försiktighet fortsätta skriva ner i storlek och omfång liksom tidigare kvartal. Små innovativa förhoppningsbolag utan bevisad affärsmodell eller etablerad kundbas har det faktiskt fortsatt tufft. Att vi är i en teknisk recession och tillväxtkapitalet dessutom dyrt speglas väl i alla de nedrundor som präglat finansieringsmarknaden för små bolag som vill skala upp.

På aktivitetssidan under fjärde kvartalet för våra aktieägare syns Spirit of Lundminglet med exitfesten för HouseID-försäljningen, samkväm vid julevent och tillsammans ha sett Lugi-handbollsmatch ihop. Vi har även hållt föredrag för entreprenörssinnade ungdomar via Inspo/UF-mässan, poddat och mycket annat.

Roligt är att antalet aktieägare fortsatt har ökat kontinuerligt, i år med närmare +15%. Det är ett drygt femtiotal, främst mindre sparare, som tillkommit vilket är helt mot rikstrenden. Vi Lundabor verkar vilja gå mot strömmen, eller välja att leda den. Välkomna alla nya ilovelundare, och vi hoppas ni även kommer engagera er aktivt i vår verksamhet!  Vi må fortsatt vara få och små och okända med utsocknes mått mätt, men är växande. Ytterst glädjande i tider som dessa. Våra investerare förstår att värna om det lokala näringslivet, extra viktigt just när ekonomin skakar. Med börsnoteringen har vi fått exponering, blivit trovärdiga och enkelt tillgängliga.

Så med den växande trende, och vår relativa överavkastning tillåter jag mig visionera om att någon dag ska I Love Lund kunna bli en lokal folkaktie med stort värde, med hög avkastning, massvis av aktiviteter och god affärskultur – en dröm, vision och operationellt mål väl värd att jobba vidare på det närmaste seklet.

Och till sist önskar jag mig att ni aktieägare tar ut ett kreditvärdighetsbetyg på oss, tex hos Syna, och bevittnar vårt fina kreditbetyg. Hittas även på vår hemsida.

Jo, vi är nog allt minst, bäst och vackrast. Enkelt i Lund, svårt annorstädes.

Uppåt och framåt tillsammans,

I Love Lund!

Björn Englund

Verkställande direktör

A person smiling with hand on chinDescription automatically generated

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2023 – 16 februari 2024

 

För mer information vänligen kontakta:

Björn Englund, VD

Telefon: +46 73-5295333

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

 

Hemsida: www.ilovelund.se

 

Denna information är sådan information som I Love Lund AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 26 januari 2024 klockan 08:45 CET

 

Det här är I Love Lund:

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Mer information finns www.ilovelund.se.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Marknadsnyheter

Observit (publ) och Corepart, en del av Nordic Level Group (publ), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Published

on

By

Observit (publ) har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Corepart, en del av Nordic LEVEL Group (publ.). En central del av avtalet är en återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för den kommersiella fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom transportsektorn och andra relevanta områden erbjudas en heltäckande lösning för områdes- och fordonssäkerhet.

Det strategiska samarbetsavtalet ger Corepart återförsäljarrätt av Observits plattform för kommersiell transport inom den nordiska regionen. Partnerskapet stärker Coreparts befintliga erbjudande genom möjligheten att erbjuda kunderna en omfattande och skräddarsydd säkerhetslösning som täcker alla aspekter av deras verksamhet, inklusive fordon, medarbetare och transporter. 

Återförsäljarrätten ger tillgång till Observits expertis inom videoapplikationer för fordon, vilket inkluderar både inbyggda system för passagerar- och lastskydd samt externa system för dokumentation vid eventuella olyckor. Videoplattformen är unik, där kameror med integrerade smarta applikationer utan inspelningsenheter, kommunicerar direkt med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering. Resulterande videodata, som även kan kombineras med övriga fordonsdata, öppnar upp betydande nya möjligheter för att maximera kundvärdet. Med lång erfarenhet av integration av säkerhetsfunktioner i det egna erbjudandet och konceptet Security-as-a-Service, kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar kundernas behov inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.

”Partnerskapet ger oss möjlighet att skapa en unik och holistisk säkerhetslösning där Observits videoplattform spelar en viktig roll i vårt tjänsteutbud. Det möjliggör att vi kan adressera varje aspekt av våra kunders verksamhet inom transportsektorn, inklusive säkerheten för fordon och personal. Från skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling för medarbetarna till att säkerställa fysisk säkerhet både på depåer och i fordon samt krishantering. Genom att kombinera mjuka värden med teknologisk innovation stärker vi vårt erbjudande och levererar ett integrerat tillvägagångssätt som kompletterar vår nuvarande satsning inom segmentet på ett mycket värdeskapande sätt,” säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

”Corepart erbjuder redan helhetslösningar som integrerar kamerateknologi med arbetsprocesser för att höja tryggheten för fordonsflottor. Observits specialiserade kamerateknologi kompletterar detta genom att förebygga risker och optimera processer. Med Coreparts expertis inom integration, kan Observits videoapplikation tillföra ytterligare säkerhetstjänster. Genom att införliva kontinuerlig övervakning och inkludera övriga fordonsdata, kan vi effektivt identifiera och förebygga riskfyllda händelser vilket bidrar till att öka säkerhet och trygghet i trafiken och reella kostnadsbesparingar för kunderna”, säger Björn Callenfors, CEO på Observit.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. Mer information www.observit.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.