ICA Fastigheter förvärvar Första AP-Fondens andel i Secore Fastigheter

| 30 september, 2021 | 0 kommentarer

ICA Fastigheter har idag ingått avtal om att förvärva Första AP-Fondens andel om 50 procent i det samägda bolaget Secore Fastigheter AB (Secore). Det totala underliggande fastighetsvärdet i Secore uppgår till cirka 3 Mdkr och köpeskillingen för aktierna uppgår till 738 Mkr. Därtill kommer att Första AP-fondens andel av Secores lån på 712 Mkr övertas. Secore har lån på totalt 1,4 Mdkr.

Förvärvet innebär en möjlighet för ICA Fastigheter att optimera sin portfölj med ambitionen att skapa ett nytt samarbete med en långsiktig partner i samband med att affären med AP1 slutförs.

Allt annat lika kommer förvärvet, som slutförs den 1 april 2022, att öka ICA Gruppens nettoskuld med 0,9 Mdkr och nyckeltalet EBITDA/Nettoskuld med 0,1, tills dess att samarbete med en ny långsiktig partner har inletts.

Om Secore Fastigheter AB (Secore)

Secore bildades 2015 och bolagets verksamhet utgörs av att förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige med långa hyresavtal där bolag inom ICA-gruppen är huvudsaklig hyresgäst.

Fastighetsinnehav: 40 fastigheter

Uthyrningsbar yta: cirka 116 500 kvadratmeter

Hyresintäkter (2020): cirka 183 Mkr

Rörelseresultat (2020): +84 Mkr

Secore redovisas idag enligt kapitalandelsmetoden i ICA Fastigheter och ingick i ICA Fastigheters rörelseresultat 2020 med +30 Mkr.

 

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: [email protected]
Frans Benson, IR direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20

icagruppen.se

 

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen 30 september 2021, kl 14:50.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *