IDL Biotech AB avnoteras från Spotlight

| 21 juli, 2021 | 0 kommentarer

(for English version, please see below) 

 

Spotlight har efter ansökan från IDL Biotech AB (Bolaget) beslutat att avnotera Bolagets aktie (IDL). Sista dag för handel i Bolagets aktier är den 4 augusti 2021.  

Bolaget offentliggjorde den 20 juli 2021 pressmeddelandet ”IDL har ansökt om avnotering från Spotlight Stock Market”. 

Eftersom AroCell AB kontrollerar mer än 90 procent av samtliga aktier och röster samt har meddelat avsikten att påkalla inlösenförfarande av resterande aktier i Bolaget har Spotlight beviljat Bolagets ansökan om avnotering och därmed beslutat att avnotera Bolagets aktier från Spotlight.  

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: [email protected] 

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är en marknadsplats som vill göra det enklare, tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

 

IDL Biotech AB is delisted from Spotlight 

Spotlight has due to a request from IDL Biotech AB (the company) decided to delist the company’s share (IDL). Last day of trading in the company’s share (IDL) will be August 4, 2021. 

On July 21, 2021, the company disclosed the press release ”IDL har ansökt om avnotering från Spotlight Stock Market”. 

Since AroCell AB controls more than 90 percent of all outstanding shares and votes and intends to initiate compulsory acquisition procedure for the remaining shares, Spotlight has decided to delist the company’s shares.  

Spotlight Stock Market  
+ 46 8-511 68 000   
E-mail: [email protected]  

  

About Spotlight  

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.