Ikraftträdandet av lagförslaget gällande bostadsbolagslån för nybyggen borde senareläggas

| 29 juni, 2022 | 0 kommentarer

Om regeringens proposition om nya begränsningar gällande bolagslån för nybyggen går igenom kommer den enligt Sb-Hems vd Jukka Rantanen vid fel tidpunkt. Rantanen tror att en skärpt reglering kommer bidra till att byggnationen och handeln med nybyggen i Finland rasar ytterligare – i ett läge där det redan finns många faktorer och hotbilder som bromsar upp bostadshandeln.

– I regeringens proposition gällande skärpning av villkoren för bostadsbolagslån för nybyggen finns det positiva inslag som bör understödas. Lagförslaget kommer sannolikt att godkännas i riksdagen, och tanken är att lagen ska träda i kraft om ett år, den 1 juli 2023. Den planerade tidpunkten för lagens ikraftträdande infaller dessvärre vid en mycket dålig tidpunkt ur bostadsmarknadens synvinkel, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.

Regeringen har föreslagit att bostadsbolagslån för nybyggen ska begränsas till högst 60 procent av bostadens skuldfria pris. För närvarande kan bostadsbolagslånets andel vara upp till 80 procent. Enligt förslaget är amorteringsfrihet framöver inte tillåten i bolagslån under de första fem åren efter att bostaden har färdigställts, och den maximala lånetiden är 25 år. Kreditgivarna kommer på vissa villkor att kunna avvika från dessa bestämmelser.

Om lagändringen går igenom medför den avsevärda ytterligare utmaningar inom bostadshandeln. Antalet nystartade projekt inom bostadsproduktionen och antalet affärer med nybyggda bostäder minskar redan nu över hela Finland. Jag tror inte att vi kommer att ha lagt de många ekonomiska utmaningarna och den sannolika recessionen bakom oss om bara ett år, säger Rantanen. – En skärpt reglering är inte rimlig i det rådande ekonomiska läget. Därför borde man nu noggrant överväga när lagen ska träda i kraft.

– Det är säkerligen ingen lätt uppgift att synkronisera långvariga lagstiftningsprocesser med den ekonomiska cykeln. 

Verkställigheten av lagen borde dock senareläggas tillräckligt mycket, med beaktande av de faktorer som redan nu bromsar upp bostadshandeln och byggandet. Konsekvenserna av regleringen kommer att avspeglas även i sysselsättningsläget i byggbranschen. 

– Det är lätt att vara efterklok och säga att förslaget från Mörttinens arbetsgrupp borde ha gått till riksdagen för godkännande och lagändringarna snabbt ha verkställts före coronan. 

Ett bra exempel på en lyckad tajmning av en lagändring är när rätten att dra av räntor i beskattningen slopades. Den har slopats stegvis under en tid med nollränta och för privathushållen har detta skett obemärkt och utan några större problem, säger Rantanen. 

Nybyggnationen riskerar att avta mer än väntat i Finland

– Under coronaåren 2020–2021 färdigställdes nästan 40 000 nya, fritt finansierade bostäder om året. Före coronan låg det långsiktiga medelvärdet på cirka 33 000 bostäder om året, säger Rantanen. – Jag förutspår att omkring 30 000–35 000 nya bostäder kommer att färdigställas ännu i år.

– Byggfirmorna är mer försiktiga än tidigare på grund av kriget i Ukraina, räntehöjningen, den höga inflationen och de kraftigt stigande byggkostnaderna. Antalet nystartade projekt inom bostadsproduktionen började minska redan under slutet av fjolåret. Ännu tydligare avspeglas förändringen i antalet beviljade bygglov, vilket har minskat med mer än en femtedel under februari–april jämfört med ett år tidigare.

– Även när det gäller nybyggen har antalet objekt och antalet affärer minskat tydligt jämfört med i fjol. Detta har en direkt inverkan på försäljningen och utbudet av begagnade bostäder, säger Rantanen.

Källor: Statistikcentralen, Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen KVKL:s prisuppföljningstjänst

Ta kontakt så diskuterar vi mer om ämnet:

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, [email protected]

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har över 80 kontor i Finland. www.sbhem.fi www.sparbanken.fi

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.