Connect with us

Marknadsnyheter

InCoax rätt positionerat för att kapitalisera på multimiljardinvesteringar i amerikanska fibernätverk

Published

on

Amerikanska myndigheter har via olika bredbandsprogram avsatt ca 70 miljarder dollar till utbyggnaden av fibernät från nu och till 2031. Fiberoperatörer utmanar traditionella kabel- och telekomoperatörer i allt flera delstater.

Lund den 8 november 2022 – Bredbandstjänster till privata och kommersiella kunder har traditionellt levererats av kabel-TV-, telekom- och mobiloperatörer. Kabel-TV-operatörerna har kunnat erbjuda både TV och relativt snabba bredbandstjänster på över 100Mbps, medan telekomoperatörerna har erbjudit telefoni och långsamma DSL tjänster under 100Mbps.  Amerikanska myndigheter har genom olika federala och delstatliga program som RDOF Phase 1, ARPA, USDA ReConnect och BEAD, avsatt ca 70 miljarder USD i nationell utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i perioden fram till 2031. InCoax senaste order på 34MSEK från den amerikanska fiber/LAN-operatören avspeglar denna investeringsboom och operatören har lanserat en omfattande tillväxtplan för att på allvar utmana de stora kabel- och teleoperatörerna på accesslösningar med multigigabitbandbredd.

Som i de flesta stora infrastruktursatsningar varierar förutsättningar stort mellan landsbygd och storstad. Även om fiber hela vägen till konsumenten (FTTH) kan tyckas vara att föredra, kan hindren i existerande byggnader vara många och alltför stora för att det kostnadseffektivt skulle vara en försvarbar universallösning. Dessa byggnader har i många fall passerats utan uppkoppling just för att det inte varit ekonomiskt lönsamt, men idag finns det kompletterande teknologier till FTTH som använder existerande kabelinfrastruktur för bredbandsuppkoppling med multigigabitshastighet. Exklusiva nyttjanderätter av fastigheters bredbandsinfrastruktur som exempelvis koaxialkabelnäten, vilka tidigare har utgjort ett hinder avregleras samtidigt. Federal Communications Commission (FCC) antog nyligen regler som ger innehavare av lägenheter och kontorsbyggnader mer valfrihet, vilket ökar konkurrens och valmöjligheter för bredbandstjänster. Genom att använda incoax.com. teknik för fastighetsnät öppnas marknaden för att med en mindre komplex installation accelerera abonnenttillväxten. Byggnader med befintliga koaxialkabelnätverk ger operatörer ett alternativ till dyra och arbetsintensiva fiberinstallationer inuti byggnaderna.

”Amerikanska myndigheters stöd till bredbandsutbyggnad och FCC:s beslut att avskaffa de exklusiva nyttjanderätterna kommer att bidra till att ge valmöjlighet av både accesslösning och bredbandsleverantör för att ge miljontals amerikanska lägenhetsinnehavare mer makt att välja den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för bredband. InCoax teknologi står väl positionerad på denna marknad”, säger InCoax VD Jörgen Ekengren.

InCoax systemlösningar finns installerade i ett 10-tal amerikanska storstadsområden och med den nya ordern utökas installationer till ytterligare 5 städer som tillhandahåller symmetriska Multigigabit-tjänster under 2023.

Detta följer också presidentens exekutiva order som gav FCC i uppdrag att inta en mer granskande hållning till uppgörelser mellan fastighetsägare och leverantörer som lämnar hyresgäster utan eller begränsade alternativ. Att ge abonnenterna makt att göra sina egna val och möjliggöra fri konkurrens bör i och med detta göra de boende i flerfamiljshus till de stora vinnarna på lång sikt.

Läs mer om InCoax och dess MultiGigabit-lösningar incoax.com.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
[email protected]
+46 73- 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.