Indutrade stärker hållbarhetsarbetet med långsiktiga mål

| 30 november, 2020 | 0 kommentarer

Indutrade fastställer långsiktiga mål för att främja affärsmöjligheter, driva hållbar lönsam tillväxt och stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling.

”Indutrades hållbarhetsstrategi bygger på vårt gemensamma åtagande att företagen inom koncernen ständigt utvecklas och förbättras på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt”, säger Bo Annvik, VD och koncernchef, ” Vi vill bidra till att uppnå Agenda 2030 för hållbar utveckling.”

I enlighet med Indutrades decentraliserade affär och entreprenörsdrivna kultur, är strategin i linje med de globala målen och bygger på Indutrades tre fokusområden: medarbetare, miljö och lönsam tillväxt – med 2030 mål fastställda för respektive område. 

  • 100 procent engagerade medarbetare. Engagerade och kompetenta medarbetare är nyckeln till att bygga långsiktigt hållbara företag. Indutrades ”People Engagement Drivers” omfattar bland annat ledarskaps- och kompetensutveckling, arbetsklimat präglat av mångfald och inkludering samt en trygg och säker arbetsmiljö.
  • CO2 neutral. Indutrade verkar aktivt för en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vi arbetar för att öka energieffektiviteten, minska utsläppen och öka andelen förnybar energi.
  • 100 procent av Indutrades företag bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med de globala målen. Genom att förbättra den egna verksamheten, erbjuda lösningar som förbättrar kundernas verksamhet och minskar miljöpåverkan, är vårt fokus hållbar lönsam tillväxt. Genom en kombination av organisk och förvärvsbaserad tillväxt, strävar Indutrade efter att skapa hållbart värde för alla intressenter över tid.

För att uppnå målen till 2030 kommer Indutrade att använda sig av mätbara nyckeltal som årligen utvärderas och följs upp. Insamlingen av mätbar data påbörjas 2020 och nyckeltalen kommer att kommuniceras under första kvartalet 2021 och i hållbarhetsrapporten 2020. Läs mer på indutrade.se/hallbarhet.

Stockholm den 30 november 2020

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen besök www.indutrade.se eller kontakta:
Frida Adrian,
Vice President Communications, Sustainability and IR

Tel: 070 930 93 24
[email protected]

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18,4 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *