Införande av A- och B-aktier

| 13 juli, 2022 | 0 kommentarer

Efter beslut på årsstämman om införande av A- och B-aktier i Absolicon och registrering av den nya bolagsordningen kommer alla befintliga Absolicon-aktier den 21 juli 2022 att bli till B-aktier. Därefter kan de aktieägare som så önskar ansöka om omvandling till A-aktier, dock senast 1 september 2022.

Efter förslag i årsstämmans kallelse som skickades 13 maj 2022 om införande av A- och B-aktier och beslut på årsstämman 13 juni 2022 samt efter registrering av den nya bolagsordningen 1 juni 2022 kommer nu processen att starta. Nästa steg är att alla aktier konverteras till B-aktier som får beteckningen ABSL B och ISIN nummer SE0018396947. B-aktien kommer fortsätta att handlas på Spotlight precis som vanligt.

Sista dag för handel i gamla värdepappret ABSL är 19 juli 2022 och första dag för handel i ABSL B är 20 juli 2022. Avstämningsdag för byte av aktiesort är den 21 juli 2022 och den nya B-aktien bokförs på innehavares VP-konton 22 juli 2022. Så i praktiken sker det ingen handel i Absolicons aktie den 20 och 21 juli.

När det är klart kommer det att släppas ett nytt pressmeddelande med information om möjligheten att konvertera B-aktier till A-aktier. A-aktierna är röststarkare med 10 röster på varje aktie jämfört med B-aktien som har en röst, men A-aktien handlas inte på Spotlight. Ansökan skall ske på en speciell blankett som från början av augusti tillhandahålls på Absolicons hemsida och ansökan behöver ske före 1 september 2022.

Joakim Byström, huvudägare och vd i Absolicon, har meddelat att han avser konvertera alla de aktier som hans bolag Eniara AB äger i Absolicon till röststarka A-aktier. Eniara AB äger ca 6,7% av aktierna i Absolicon.

Om man efter att konverterat till A-aktier vill omvandla dem tillbaka till B-aktier, till exempel för att handla med dem på Spotlight Stock Market behöver man skicka en ansökan till Absolicons styrelse om konvertering. Inkomna ansökningar kommer samlas upp och hanteras löpande på Absolicons styrelsemöten.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: [email protected]
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: [email protected]

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.