Information angående uppsägning av avtal om utövande av rösträtt

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

Avtalet om utövande av rösträtt som ingicks i september 2021 mellan Truecallers två grundare Nami Zarringhalam och Alan Mamedi samt William Gordon, i dennes egenskap av styrelseordförande för Truecaller, har sagts upp av parterna. Uppsägningen av avtalet kommer att föranleda flaggningsanmälningar till Finansinspektionen för såväl Nami Zarringhalam som Alan Mamedi som en effekt av att de nu röstar för sina egna aktier men innebär inte att något köp eller försäljning av aktier har skett.

I september 2021 ingick Truecallers två grundare, Nami Zarringhalam och Alan Mamedi, samt William Gordon, i dennes egenskap av styrelseordförande för Truecaller, ett avtal om utövande av rösträtt. Genom avtalet om utövande av rösträtt åtog sig Nami Zarringhalam att vid bolagsstämmor i Truecaller rösta på motsvarande sätt som Alan Mamedi med undantag för situationer där detta skulle påverka honom personligen negativt i förhållande till övriga aktieägare.

“Det är inte ovanligt i amerikanska techbolag att liknande avtal ingås mellan grundare inför börsnotering för att skicka signalen till nya institutionella investerare att grundarna har fortsatt samsyn kring bolagets strategi och framtid. Truecaller är ett globalt bolag med internationell ägarkrets och detta var ett råd vi fick under noteringsprocessen men som i efterhand visade sig sakna betydelse. Av den anledningen anser vi inte att det finns någon anledning att behålla avtalet varför det sagts upp. Vi har båda fortsatt full samsyn kring Truecallers strategi och framtid“, kommenterar Alan Mamedi, VD och medgrundare.

 

Avtalet har nu sagts upp av parterna och därmed upphört att gälla. Uppsägningen föranleder en skyldighet för grundarna att göra flaggningsanmälningar till Finansinspektionen då de framöver röstar för sina egna aktieinnehav men innebär inte att några aktier har köpts eller sålts.

 

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705 290800
[email protected]
 

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 300 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.