Connect with us

Marknadsnyheter

InfraCom förvärvar QSi

Published

on

 

InfraCom har ingått avtal om förvärv av QSi Sweden AB med org.nr 556683 3124 (nedan benämnt ”Bolaget” eller ”QSI”). QSi är på sin regionala marknad ledande inom IT-infrastruktur för SME-segmentet. Bolaget omsatte 40 Mkr under 2023 och redovisade ett EBIT-resultat om 2,7 miljoner kronor. Aktierna tillträds 1 april 2024 och maximal köpeskilling uppgår till 22,5 miljoner kronor.

QSi etablerades 2005 och sysselsätter ett 20-tal medarbetare och är specialiserade på Microsofts plattform. I huvudsak erbjuder QSI tjänster baserade på Microsoft 365 och Azure, men har också stor erfarenhet av lokala miljöer och hybridlösningar. Bolaget har kontor i Hässleholm, Malmö och Kristianstad, huvudsakligen återfinns företagets kunder i Skåne med omnejd.

Företrädarna Thomas Nilsson, Per Alverup, Christer Persson, Anna Johansson, Fredrik Möller, David Lundqvist, Joakim Cefalk och Henrik Månsson blir alla aktieägare i InfraCom och kommer att fortsätta sina anställningar på oförändrade villkor.

”Det känns fantastisk roligt att få QSi ombord på vår tillväxtresa och samtidigt ytterligare förstärker vår position i södra Sverige. Med QSI breddar vi kompetensen inom Microsoft molntjänster som Modern workplace, Azure och security awareness vilket kommer resultera i ett starkt kunderbjudande. Tillsammans skapar vi en digital helhetsleverantör av världsklass.” säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ)

”Detta är en unik möjlighet för oss att bredda och stärka vårt erbjudande som en komplett IT-partner till våra kunder. Vi ser att vi kommer att samverka med InfraComs befintliga verksamhet i Skåne och tillsammans kommer vi att stärka varandras positioner på marknaden. Samtidigt får vi tillgång till InfraComs rikstäckande organisation, det ger oss möjlighet att leverera lokalt till våra kunder i andra delar av landet. Vårt fokus på Microsofts molntjänster i kombination med spetskompetens inom nätverk och säkerhet ger ett fint tillskott till Infracoms befintliga tjänsteportfölj inom respektive område.” säger Thomas Nilsson, VD QSi Sweden AB

Aktierna i QSi förväntas tillträdas den 1 april 2024 och på tillträdesdagen erläggs ovillkorad köpeskilling om 18,5 Mkr varav 7,0 Mkr erläggs i form av nyemitterade aktier i InfraCom. Under förutsättning att Bolaget uppnår budgeterat resultat under kommande verksamhetsperioder april 2024 – mars 2025 och april 2025 – mars 2026 där EBIT-resultatet ska förbättras till 4,0 miljoner kronor per år så utgår en tilläggsköpeskilling om 4,0 miljoner kronor.

Baserat på budget för 2024 uppgår EV/EBITDA multipeln till ca x5.1. Emissionskursen uppgår till 31,29 kronor och då motsvara 20 dagars volymviktad handelskurs. Aktierna tecknas pro-rata av respektive säljare.

Var och en av säljarna har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (där avyttring av högst en 1/3 per av respektive säljares totala innehav tillåts var tolfte månad).

Förvärvet delfinansieras genom att InfraCom inom befintlig kreditram upptar förvärvsfinansiering om högst 9,25 miljoner kronor. Förvärvet förväntas bidra till ökat resultat per aktie.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under 2023 omsatte InfraCom 723 miljoner kronor och redovisade ett EBIT-resultat om 90 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD   
031-301 65 81 
bo.kjellberg@infracomgroup.se 

Oskar Säfström, styrelseordförande
0379-20 45 33
oskar@safstrom.biz

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.