Connect with us

Marknadsnyheter

Ingen ökad cancerrisk hos majoriteten med refluxsjukdom

Published

on

Refluxsjukdom yttrar sig i sura uppstötningar och halsbränna och är en känd riskfaktor för matstrupscancer. Men nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i tidskriften BMJ att det inte finns någon ökad cancerrisk hos majoriteten av patienterna. En omfattande studie från tre nordiska länder visar att cancerrisken enbart är förhöjd hos patienter som uppvisar förändringar i matstrupens slemhinna vid gastroskopi.

Det här är glädjande resultat eftersom refluxsjukdom är ett väldigt vanligt tillstånd och de flesta patienter har en helt normal slemhinna vid undersökning med gastroskopi, säger studiens försteförfattare Dag Holmberg, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och ST-läkare i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Refluxsjukdom innebär att surt maginnehåll läcker upp i matstrupen. Det kan ibland ge upphov till inflammation i matstrupens slemhinna, så kallad esofagit, vilket diagnostiseras med gastroskopi. Det är välkänt att refluxsjukdom ökar risken för matstrupscancer, men det har tidigare varit okänt hur cancerrisken ser ut hos patienter med normal slemhinna.

Symtomen vid refluxsjukdom kan komma och gå men består i regel över tid. Det innebär att många uppsöker vård vid flera tillfällen och ofta genomgår upprepade gastroskopier för att upptäcka slemhinneförändringar eller förstadier till cancer.

Vår studie tyder på att dessa upprepade gastroskopier sannolikt inte är nödvändiga för personer med refluxsjukdom som har normal slemhinna i matstrupen. Fynden borde vara lugnande för denna stora patientgrupp och kan ge vägledning till läkare inom primärvården som ofta behandlar de här patienterna, säger Dag Holmberg.

Den aktuella studien bygger på nationella hälsodataregister i Sverige, Danmark och Finland och inkluderade drygt 285 000 individer med refluxsjukdom där gastroskopi inte påvisat esofagit. Patienterna följdes i upp till 31 år och forskarna registrerade alla fall av matstrupscancer.

Cancerrisken jämfördes sedan med risken hos individer från den generella befolkningen av samma ålder, kön och vid samma tidsperiod i de tre länderna. Ingen ökad risk för matstrupscancer observerades hos patienter med refluxsjukdom och normal slemhinna.

Som jämförelse analyserade forskarna även cancerrisken hos drygt 200 000 individer med refluxsjukdom med esofagit. Dessa hade en påtagligt ökad risk att utveckla matstrupscancer.

 Vi planerar nu att gå vidare och undersöka vilka andra faktorer än esofagit som kan kopplas till cancerutveckling hos personer med refluxsjukdom, säger studiens sisteförfattare Jesper Lagergren, professor i kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och överläkare i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningen är resultatet av ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige, Köpenhamns universitet i Danmark, Helsingfors universitet och Uleåborgs universitet i Finland. Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Nordiska Cancerunionen. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Publikation: ”Non-erosive gastro-oesophageal reflux disease and incidence of oesophageal adenocarcinoma: population-based cohort study in three Nordic countries”, Dag Holmberg, Giola Santoni, My Catarina von Euler-Chelpin, Martti Färkkilä, Joonas H Kauppila, John Maret-Ouda, Eivind Ness-Jensen, Jesper Lagergren. The BMJ, online 13 september 2023, doi: 10.1136/bmj-2023-076017.

För mer information, kontakta:
Dag Holmberg, ST-läkare i kirurgi, postdoktoral forskare
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet
E-post:
dag.holmberg@ki.se
Tel: 070-954 3754

Jesper Lagergren, överläkare, professor
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet
E-post: jesper.lagergren@ki.se
Tel: 070-227 4088

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Cyclezyme AB (publ) kommer tillfälligt erbjuda ledig kapacitet på laboratoriet till externa kunder

Published

on

By

Juni 12, 2024

Cyclezyme AB (publ) har ett färdigställt toppmoderna biotekniskt laboratorium med den senaste tekniken för proteinframställning och analytisk kemi som i dagsläget inte används fullt ut. Bolagets styrelse har därför beslutat att enligt ”Sample as a service-modellen” erbjuda ledig kapacitet till externa kunder.

 Kommentar från VD, Peter Falck:

”Vi kan bättre utnyttja vårt fina laboratorium genom att erbjuda externa kunder att använda laboratoriet. På så sätt kan vi använda den tillfälliga överkapaciteten vi har på labbet och generera intäkter till bolaget under tiden som vi fortsätter arbetet med att kommersialisera vår enzymatiska plaståtervinningsteknik. Erbjudandet kommer bara gälla så länge det råder överkapacitet i laboratoriet, så att det inte ska påverka verksamheten negativt”, säger Peter Falck, VD för Cyclezyme AB.

Cyclezyme är noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,

VD Tel: +46 (0)76 00 99 344

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

[Denna information är sådan information som Cyclezyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom Peter Falcks försorg, för offentliggörande den 12 juni 2024 klockan 19:40 CET.]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.