Connect with us

Marknadsnyheter

Ingrid tar in 21 miljoner euro i runda ledd av Verdane

Published

on

  • Över 85 % av konsumenterna återvänder inte till företag efter en dålig leveransupplevelse
  • Ingrid anpassar leveransupplevelser efter människors liv. Ingrids AI- och teknikdrivna plattform har hanterat över 130 miljoner beställningar och har idag mer än 250 kunder inom detaljhandeln
  • Ingrid har under det senaste året knutit till sig stora varumärken och återförsäljare som Paul Smith, ME+EM, Sneakersnstuff, Estrid och Farmasiet
  • Bolagets Verdane-ledda finansiering kommer att göra det möjligt för Ingrid att fortsätta sin internationella expansion på de nordiska marknaderna, Storbritannien och Nederländerna för att bli Europas ledande plattform för leveransupplevelser 

Svenskgrundade Ingrid, en ledande plattform för leveransupplevelser, har stängt en övertecknad finansieringsrunda på 21 miljoner euro som leds av den europeiska tillväxtinvesteraren Verdane tillsammans med Schibsted Venture; båda bolagen är sedan tidigare investerare i Ingrid. 

Ingrids plattform för leveransupplevelser kopplar samman återförsäljare, transportörer och konsumenter för att skapa en bättre shoppingupplevelse. Ingrid optimerar i dag leveransupplevelsen för mer än 250 globala e-handlare och hanterar över 40 miljoner ordrar per år i fler än 180 länder. Företaget bygger upp en alltmer internationell kundkrets och har nyligen vunnit viktiga kunder som Paul Smith, ME+EM, Sneakersnstuff, Estrid och Farmasiet. 

När detaljhandeln har flyttat ut på nätet har det skapat nya utmaningar för alla inblandade, inklusive konsumenter, detaljhandlare och transportörer. Leveransen har visat sig vara ett av de mest betydelsefulla och kostsamma stegen i e-handelsköp. Över 85% av konsumenterna återvänder inte till ett företag efter en dålig leveransupplevelse (Ipsos studie, 2022), och 53% av fraktkostnaderna kommer från den del som kallas ”sista milen” (EMarketer, 2023). Leveransupplevelsen handlar inte bara om sista milen, utan omfattar hela kundresan inom e-handeln. Ingrids lösningar täcker hela kundupplevelsen från onlinekassan till orderspårning, returer och returrelaterade ärenden, inklusive transportadministration och butiksbaserade leveranser.  

Ingrids lösning gör det möjligt för detaljhandlare att hantera leveranser i en flerdimensionell miljö som täcker produktspecifika krav, multipla kanaler och/eller geografiska marknader, samt A/B-test för att optimera konsumentupplevelsen. Konsumenterna får personliga leveransalternativ som passar deras liv tack vare smart logik som bygger på AI som analyserar plats, tidpunkt och hållbarhet. Resultatet är högre konverteringsgrad, lägre fraktkostnader och en ökning av fraktintäkterna för handlare. Ingrids kunder har uppnått mer än 15% ökad konvertering, 10% lägre nettoleveranskostnader och 82% ökade fraktintäkter. 

Ingrids ledningsgrupp har inlett ett samarbete med Verdane för att bygga vidare på företagets tillväxt genom internationell expansion och produktutveckling. Ingrid har också nyligen utökat sin produktportfölj genom förvärvet av returplattformen Turnr, som tillkännagavs i november 2023.

– Alla som har handlat på nätet har någon gång haft en dålig leveransupplevelse. Ingrid är här för att ändra på det. Vi går in i en ny era där leveransen prioriteras som en av de viktigaste delarna av kundresan. Produkt och pris har traditionellt varit de två viktigaste faktorerna för köpbeslutet, men leveransen är lika viktig nu. Detaljhandlare som inte anpassar sig till denna verklighet kommer att förlora kunder till konkurrenter som erbjuder personliga leveranser via ett brett nätverk av välkända globala aktörer och hyperlokala transportörer. Det är här Ingrid kommer in i bilden. Vi är positionerade för att driva strukturella förändringar i branschen och hjälpa medelstora och stora detaljhandlare att skapa en leveransupplevelse som driver köp, kundlojalitet och kundnöjdhet, säger Piotr Zaleski, VD och medgrundare av Ingrid.

– På Verdane är vi glada över att stärka vårt partnerskap med Ingrid, ett företag som vi anser har potential att bli kategoriledare på den europeiska marknaden för kundupplevelsemjukvara. Med sin ledande teknik och innovativa produktsvit som täcker hela e-handelskonsumentens resa är Ingrid väl positionerad för att avsevärt förbättra e-handelsupplevelsen för både handlare, transportörer och konsumenter. Med vår omfattande erfarenhet av att stödja snabbväxande europeiska mjukvaruföretag är Verdane perfekt positionerat för att stödja Ingrid i att växa och skala sin plattform och verksamhet i hela Europa. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Piotr och teamet, säger Björn Beckman, Principal på Verdane.

Jennifer Roach
Head of Marketing
press@ingrid.com

Om Ingrid 
Ingrid grundades 2015 med syftet att koppla samman e-handlare, konsumenter och fraktföretag för att skapa en bättre leveransupplevelse. Ingrid erbjuder hållbara lösningar, hjälper e-handlare att växa genom kostnadseffektiva och snabba leveransalternativ. Med hjälp av Ingrid’s plattform kan e-handlare jobba med leveranser som konkurrensfördel genom att möjliggöra personaliserade leveransalternativ. Resultatet blir en bättre kundupplevelse och högre effektivitet för både e-handlare och fraktföretag. Från att kunden upptäcker produkter fram till leverans och eventuell retur täcker Ingrids plattform hela kundresan. Med över 100 anställda har Ingrid kontor i Sverige, Polen och Storbritannien. Ingrid har hanterat mer än 130 miljoner beställningar på sin plattform. Över 250 återförsäljare använder tjänsten, inklusive Paul Smith, ME+EM, GANT, Nudie Jeans, Samsoe Samsoe, NA-KD och många fler.

Om Verdane 
Verdane investerar i och utvecklar europeiska tillväxtbolag som digitaliserar ekonomin och minskar världens koldioxidutsläpp. Verdane kan investera som minoritets- eller majoritetsinvesterare, antingen i enskilda företag eller i portföljer av företag. 

Verdanes fonder har över 6 miljarder euro i totala åtaganden och har gjort över 400 investeringar i snabbväxande företag sedan 2003. Verdanes team består av över 140 investeringsexperter och operativa experter baserade i Berlin, München, Köpenhamn, Helsingfors, London, Oslo och Stockholm, som jobbar för att vara den föredragna tillväxtpartnern för teknikbaserade och hållbara företag i Europa.  

Verdane är även ett certifierat B-företag (B Corp), den mest ambitiösa hållbarhetsackrediteringen i världen. Verdane investerar bara i företag som klarar vårt så kallade 2040-test, som visar om företaget är rustat för en mer hållbar framtida ekonomi.

Verdane ägs delvis av Verdane Foundation, som är inriktad på två områdenklimatförändringar och mer rättvisa,inkluderande lokala samhällen.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.