Intrum AB – delårsrapport april-juni 2022

| 21 juli, 2022 | 0 kommentarer
  • Säsongsmässigt starkt kvartal med rekordhög försäljning av nya servicekontrakt, en ökning med 60 procent jämfört med samma kvartal 2021
  • Inom Portföljinvesteringar hade vi ett rekordresultat för inkasso, överträffar den aktiva prognosen med 15 procent
  • Fortsatt leverans inom de prioriterade områdena organisk tillväxt och transformation, utan synliga negativa effekter av den ökande makroekonomiska osäkerheten
  • Sett till kapacitet och förmåga är Intrum väl positionerade för att hjälpa uppdragsgivare med ett växande inflöde av nya ärenden och ett ökat behov av våra tjänster
  • ONE Intrum-programmet fortsätter enligt plan, med goda framsteg inom alla områden och med kontinuerligt ökade volymer

Sammanfattning finansiella resultat, april-juni 2022 (april-juni 2021)

  • Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 1 701 MSEK (1 594)
  • Cash EBIT ökade till 1 595 MSEK (1 413)
  • Cash EPS ökade till 9,12 SEK (5,67)
  • Cash RoIC ökade till 8,4 procent (8,0)
  • Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 17,3 miljarder SEK (16,8)

Presentation av kvartalsrapporten
Anders Engdahl, vd och koncernchef, och Michael Ladurner, CFO, presenterar resultatet och svarar på frågor i en audiocast med telefonkonferens kl. 09.00. Länk till audiocast. Presentationen kommer att hållas på engelska, för att lyssna, vänligen ring:

+46 8 505 163 86 (SE)
+44 20 319 84884 (UK)
+1 412 317 6300 (US)

Pinkod: 2724302

Kommentar från vd och koncernchef Anders Engdahl
”Under det andra kvartalet levererade vi i enlighet med den tidigare kommunicerade säsongsmässiga prestationsförbättringen, samtidigt som vi fortsatte vår transformationsresa. Kassaflödesbaserade intäkter ökade med 12 procent jämfört med samma period förra året och cash EBIT ökade med 13 procent. Vår skuldsättningsgrad på 4,0 gånger är tillfälligt högre på grund av ett starkt investeringskvartal, utdelning och ogynnsamma valutaeffekter.

Kredithanteringstjänster fortsätter att påverkas av lägre inflöden jämfört med nivån före pandemins utbrott. Generellt upplevde vi en ökning av fordringar med låga saldon och låga provisioner, där inkasseringen är högre men med lägre marginal. Även om den utmanande makromiljön förväntas påverka inkassering, konvertering av intäkter och kostnader negativt, räknar vi med att dessa faktorer kommer vägas upp väsentligt av en större mängd tillgångar under förvaltning och de senaste kvartalens ökande inflöde av ärenden. Detta kommer att leda till lönsamhets- och marginalförbättringar över tid. Kassaflödesbaserade intäkter ökade med 1 procent medan cash EBIT minskade på grund av högre rörelsekostnader.

Trots den utmanande makroekonomiska miljön utmärker sig Strategiska marknader på alla tre marknader. Grekland fortsätter att prestera starkt och i Italien och Spanien fortsätter vi att lägga till nya tredjepartsvolymer, där tillgångarna under förvaltning ökade med totalt cirka 40 miljarder kronor under första halvåret. I Spanien har vi nu påbörjat avvecklingen SAREB-volymerna och den förväntas vara slutförd i slutet av tredje kvartalet. Vi förutser ingen betydande inverkan på det förväntade vinstbidraget från Spanien.

Inom Portföljinvesteringar hade vi ett rekordresultat för inkasso som överträffade den aktiva prognosen med 15 procent det andra kvartalet. Betalningsplaner fortsätter sin stabila utveckling, även om det har blivit något svårare att nå avslut i ärendena. Utvecklingen är i linje med en förmodad gradvis normalisering av vårt tidigare historiska intervall på 5-10 procent jämfört med den aktiva prognosen. Kvartalet var också starkt ur ett nyinvesteringsperspektiv med 3 131 miljoner kronor investerade. Vi har fokuserat på portföljer med en stor andel avbetalningsplaner som är mindre känsliga för faktorer som förändringar i inflation och sysselsättning, vilket ger ett bra skydd i den nuvarande makroekonomiska miljön.

ONE Intrum-transformationen fortsatte enligt plan. Våra löpande besparingar för hela året från transformationsprogrammet uppgår till 172 miljoner kronor och på god väg mot målet att leverera 1 miljard kronor i återkommande besparingar. Vi är särskilt stolta över vår förmåga att öka volymerna genom att dra nytta av vår globala organisation. Våra fyra globala front office-kontor servar nu 17 Intrum-marknader, alla anläggningar är ISO 27001-certifierade och den nya globala plattformen är vårt största inkasseringssystem med 25 procent av alla ärenden.

När vi blickar framåt förväntar vi oss ett säsongsmässigt långsammare sommarkvartal med en stark avslutning på året, helt i linje med ett normalt säsongsmönster. Som tidigare, fortsätter vi att leverera på vår strategi med fokus på organisk tillväxt och ONE Intrum-transformationen, där alla fördelar förväntas realiseras under de kommande 18 månaderna. I den nuvarande turbulenta miljön ger Intrums diversifierade och makroekonomiskt robusta affärsmodell stabilitet över hela konjunkturcykeln.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Ladurner, Chief Financial Officer
+46 8 546 102 02
[email protected]

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 07.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.