Connect with us

Marknadsnyheter

Intrum AB – delårsrapport januari-mars 2022

Published

on

  • Stark leverans under ett säsongsmässigt svagare första kvartal, utan direkt påverkan av kriget i Ukraina
  • Makroutmaningar förväntas ytterligare driva på behovet av Intrums tjänster
  • Framsteg inom de prioriterade områdena; transformation och organisk tillväxt – alla segment bidrar positivt till den 10-procentiga ökningen av kassflödesintäkterna jämfört med första kvartalet 2021
  • ONE Intrum-programmet är på rätt spår, den nya globala plattformen täcker nu 20 procent av alla ärenden och de globala front office-kontoren betjänar 16 av Intrums marknader

Sammanfattning finansiella resultat, januari-mars 2021 (jan-mar 2020)

  • Justerat rörelseresultat (EBIT) minskade till 1 471 MSEK (1 532)
  • Cash EBIT ökade till 1 409 MSEK (1 365)
  • Cash EPS minskade till 4,58 SEK (5,68)
  • Cash RoIC minskade till 7,7 procent (7,8)
  • Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 20 miljarder SEK (18)

Presentation av kvartalsrapporten
Anders Engdahl, vd och koncernchef, och Michael Ladurner, CFO, presenterar resultatet och svarar på frågor i en audiocast med telefonkonferens kl. 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att lyssna, vänligen ring:

+46 8 566 427 04 (SE)
+44 333 300 9269 (UK)
+1 646 722 4902 (US)

Link to the audiocast

Kommentar från vd och koncernchef Anders Engdahl
”Under första kvartalet 2022 fortsatte vår starka organiska tillväxt, vilket resulterade i en 10-procentig ökning av de kassaflödesbaserade intäkterna, och detta trots ett säsongsmässigt svagare kvartal. Cash EBITDA ökade med 12 procent och cash EBIT med 3 procent. Stark kassaflödestillväxt bidrog till att minska vår skuldsättningsgrad till 3,8 gånger.

Vi ser stabila framsteg inom segmentet Kredithanteringstjänster med förbättrade affärsförutsättningar och ett ökat inflöde av nya ärenden. Sett till nya signerade avtal var kvartalet det ett av de starkaste någonsin med en nyförsäljning som överträffade vårt ambitiösa mål, inklusive partnerskapet med Sainsbury’s Bank i Storbritannien och betydande kontrakt i flera marknader samt ett stort antal viktiga förnyade avtal med befintliga kunder. De kassaflödesbaserade intäkterna ökade medan cash EBIT minskade, främst på grund av valutakursutvecklingen och andra externa kostnader. Dessa kommer att börja generera ökade intäkter under de kommande kvartalen. Sammantaget är den underliggande kostnadsutvecklingen på rätt spår.

Våra Strategiska marknader fortsatte att leverera ett starkt underliggande resultat i Grekland, Italien och Spanien, och kvaliteten på resultatet förbättrades kraftigt. I Italien har vår verksamhet förbättrats avsevärt inom alla tillgångsklasser, vilket återspeglas i ökad aktivitet från våra uppdragsgivare. 60 procent av våra italienska förvaltade tillgångar är nu relaterade till andra parter än vår partner Intesa Sanpaolo. Vårt positiva momentum i Spanien kommer att stötta en fortsatt vinsttillväxt inom segmentet.

Portföljinvesteringar fortsätter att prestera starkt och under det första kvartalet var inkasseringsresultatet 110 procent jämfört med den aktiva prognosen, med en kassaflödesbaserad avkastning på investerat kapital om 9,6 procent. Vi inkasserade 3 145 miljoner kronor, en ökning med 15 procent jämfört med samma kvartal förra året, och investerade 1 784 miljoner kronor till relativt stabila förväntade avkastningsnivåer. Resultat och utveckling ligger i linje med det förväntade bidraget, såväl när det gäller självfinansierad organisk tillväxt som mot finansiella mål.

Transformationsprogrammet ONE Intrum är på helt rätt spår med framsteg inom alla initiativ, och vi ökar kontinuerligt volymerna genom att dra nytta av vår breda geografiska närvaro. Våra globala front office-kontor servar nu 16 av Intrums marknader och den nya globala plattformen hanterar 20 procent av alla ärenden. Vi är på god väg att leverera 1 miljard kronor i återkommande vinster till slutet av 2023, med ännu större potential åren därefter, baserat på en plattform som är enkel, skalbar, digital, relevant och växande.

Vårt hållbarhetsarbete gör fortsatta framsteg mot målen. För tredje året i rad har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser. Under kvartalet utvecklade vi en ny global hållbarhetspolicy för att ytterligare klargöra styrning, ansvar och förväntningar inom hela verksamheten och i förhållande till nyckelintressenter.

På kort sikt går vi in i ett säsongsmässigt starkare andra kvartal och jag förväntar mig en fortsatt tillväxt inom våra servicesegment. Dessutom kommer det växande utbudet av portföljer att stärka vår förmåga att göra attraktiva investeringar. Trots makroutmaningarna förväntas resultatet för de befintliga portföljerna förbli starkt. Vi förväntar oss ett resultat för 2022 i linje med de finansiella målen – en cash EPS-tillväxt på 10 procent eller mer och en skuldsättningskvot på eller under 3,5 gånger. Huvudprioriteringarna för de kommande kvartalen är oförändrade; att leverera på ONE Intrum och organisk tillväxt.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Ladurner, Chief Financial Officer
+46 8 546 102 02
ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april, 2022 kl. 07.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SENS inleder nytt batteriprojekt i Filipstad

Published

on

By

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget nu inleder ett nytt batteriprojekt i Filipstads kommun. Batterilagret väntas ha en kapacitet på 30 MW och kommer att upprättas i närheten av Värmlandsbergsgruvan där SENS tidigare har inlett flera projekt. Inledningsvis kommer SENS sträva efter att erhålla behövlig tillståndshantering innan byggnationen inleds.

SENS driver för närvarande ett omfattande energiprojekt i Filipstad där ett energikluster börjar etablera sig i takt med att fler projekt inleds. I nära samarbete med kommunen har SENS identifierat flertalet spännande projekt, där det huvudsakliga fokuset ligger på utvecklingen av en fullskalig energilagringsanläggning i Värmlandsbergsgruvan. Nyligen inledde även SENS ett samarbete med Axpo, ett av Schweiz största energibolag, där parterna signerade ett köp- och utvecklingsavtal avseende ett batterilagringssystem och en storskalig solkraftpark i Filipstad. Det projektet fortskrider och utöver att den miljöjuridiska processen har inletts, har även den miljötekniska konsulteringen inletts.

Idag kan SENS meddela att ytterligare ett projekt har inletts i Filipstads kommun, i närheten av Värmlandsbergsgruvan. Det nya projektet avser ett batterilager med en kapacitet på 30 MW och kommer att förse närliggande energikällor med en hållbar lagringslösning. Nu inleds processen med tillståndshantering för byggnationen av batterilagret som uppskattas att erhållas under andra halvåret av 2023. Därefter påbörjar byggnationen vilket uppskattas att inledas om 12-16 månader, beroende på när erforderliga tillståndet har erhållits samt när leveranser kan ske.

Projektet kommer att finansieras genom extern finansiering, på samma sätt som samarbetet med Axpo. Utifrån antaganden från dagens marknader ger det en investering upp emot 300 MKr vid produktion med ett pris kring 50-100 000 Euro/MW för projekträttigheterna vid full utbyggnad, vilket skulle kunna ge uppemot 3 miljoner Euro till SENS.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2023 17:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Continue Reading

Marknadsnyheter

PAYDAY™ 2 nu tillgängligt på Epic Games Store

Published

on

By

Starbreeze Entertainments prisbelönta heist-spel PAYDAY 2 finns idag tillgängligt på Epic Games Store. Basspelet av PAYDAY 2 kommer att vara gratis att lägga till sitt spelbibliotek mellan 8-16 juni, och finns tillgängligt att köpa efter perioden.

 

Tillsammans med Epic Games firar vi ‘the Year of PAYDAY’ genom att erbjuda världens främsta heist-upplevelse gratis på Epic Games Store, inför den samtidiga lanseringen av PAYDAY 3 på alla större plattformar, senare i år. Vi är glada över att kunna ge ännu fler spelare möjligheten att njuta av och uppleva PAYDAY, och välkomnar ännu fler spelare att ansluta till vårt fantastiska community.”, säger Staffan Nyström, VP Publishing, Starbreeze.

PAYDAY 2 på Epic Games Store stöder full cross-play-funktionalitet mellan befintliga PC-plattformar. Allt befintligt DLC-innehåll som har publicerats för PAYDAY 2 sedan lanseringen 2013 kommer att finnas tillgängligt för köp på Epic Games Store.

För mer information, vänligen kontakta;
Staffan Nyström, VP Publishing
Tel: 46(0)8-209 208
E-mail: press@starbreeze.com

 

Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B.
För mer information, besök www.starbreeze.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Expansion i Stockholm ökar svensk konkurrenskraft inom elektrifiering för fordonsindustrin

Published

on

By

Inmotion dubblar sin produktionskapacitet genom en ny produktionsanläggning i Stockholm. Därmed kan Inmotion leverera komponenter för närmare 200 000 fordon per år, vilket förväntas generera en årlig omsättning på nästan en miljard inom de närmaste fem åren och skapa 100 nya jobbmöjligheter i södra Stockholm. Idag, den 8 juni, invigdes de nya lokalerna.

Inmotion Technologies är Sveriges största tillverkare av kraftelektronik för kommersiella fordon; främst motorstyrenheter och växelriktare (inverters) till el- och hybridfordon som bussar, lastbilar, entreprenadmaskiner, truckar, etc. Elektrifieringen inom fordonsindustrin ökar kraftigt och för att kunna möta kundernas behov samt fortsätta driva utvecklingen framåt dubblar Inmotion sin verksamhet i Sverige.

– Inmotion har många års erfarenhet av kraftelektronik för elfordon, och vi tar nu ett ordentligt kliv framåt i och med den ökande elektrifieringen av tunga nyttofordon. Vi är ett globalt företag som expanderar på en växande marknad, där utbyggnaden här i Stockholm blir nyckeln för vår tillväxt och låter oss serva våra kunder på bästa sätt. Det känns roligt och inspirerande idag få inviga vår nya anläggning, säger Mattias Nubäck, General Manager på Inmotion Technologies.

Bland gästerna fanns Invest Stockholm som är mycket positiva till investeringen och dess betydelse för regionen.

– Satsningar som vi ser Inmotion göra här är superintressant. Att Stockholmsregionen attraherar högteknologiska företag inom elektrifiering som Northvolt, Scania, Candela och Inmotion visar på hög konkurrenskraft. Att Inmotion tillverkar produkterna och expanderar, bygger nätverk och säkrar elektrifieringen av framtiden. Precis det vi behöver, säger Anna Gissler VD Invest Stockholm.

Satsningen har gjorts tillsammans med fastighetsägaren Fastighets AB Balder och den totala investeringen är cirka 250 miljoner kronor. För Inmotion beräknas expansionen i att generera en årlig omsättning på närmare en miljard inom de närmsta fem åren. Inmotion har hyrt lokaler i Stockholm av Balder sedan 2005 och de tidigare lokalerna har nu kompletterats med den nya miljöcertifierade anläggningen på cirka 6 000 kvm. Första spadtaget togs februari 2022 och i juli 2023 tas den nya anläggningen i bruk.

– Byggnationen har gått enligt plan och samarbetet har fungerat mycket bra. Det är en fin anläggning som vi har utvecklat tillsammans. Satsningen som gjorts här är inte bara positiv ur miljösynpunkt utan har också betydelse för näringslivet och regionen i stort, säger Martin Berg, regionchef för kommersiella fastigheter på Balder.

Nöjda med expansionen är också Inmotion Technologies italienska moderbolag.

– Inmotion Technologies är en viktig aktör inom ZAPI GROUP, med specialisering inom högspänningslösningar för den krävande marknaden för kommersiella fordon. Vi är glada över att expansionen fortsätter här i Stockholm, då det är viktigt för hela ZAPI GROUP. Stockholm är en av de viktigaste knutpunkterna för elektrifiering i EU, och vi är glada över att vara positionerade här eftersom vi förväntar oss en fortsatt stark tillväxt inom elektrifiering, säger Zapi GROUP CFO Daniele Bardini på uppdrag av Giannino Zanichelli, grundare och ägare av ZAPI GROUP.

Bilder

1. Flygfoto över Inmotion Technologies nya produktionsanläggning.

2. Bandklippning. Från vänster i bild: Mikael Johansson Director of Sales Inmotion Technologies, Martin Berg, regionchef för kommersiella fastigheter Balder, Daniele Bardini Zapi GROUP CFO, Mattias Nubäck, General Manager Inmotion Technologies, Anna Gissler VD Invest Stockholm, Kristian Björkman CEO Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Eva Jonasson, Pressansvarig på Balder
eva.jonasson@balder.se, +46 (0)31 10 79 44

Martin Wennerblom, Marknadschef på Inmotion Technologies
martin.wennerblom@evs-inmotion.com, +46 (0)70 161 57 98

____________________________________________________________________________________________________________________

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 mars 2023 ett värde om 218,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Inmotion Technologies AB är en global leverantör av elmotorer, motorstyrenheter och elektronikutrustning för industri- och fordonssektorn med fokus på att utveckla produkter för utsläppsfria transportlösningar. Inmotion levererar till OEM-tillverkare av el- och hybridfordon som bussar, lastbilar, entreprenadmaskiner, truckar och materialhanteringssystem. Företagskulturen präglas av innovation, teknologi, ständiga förbättringar och kraven på kvalitet, pålitlighet, leveransprecision och kostnadseffektivitet är höga. Ett kärnvärde är hållbarhet. Inmotion Stockholm sysselsätter idag ca 250 personer och är en del av Zapi Group, en snabb växande global ledare för elektrifiering av fordon med säte i Italien. Zapi Group har ca 1 600 anställda och en omsättning över 600 M€ och totalt 18 kontor i 13 olika länder.
 

ZAPI GROUP driver utvecklingen till en helt elektrisk framtid med en högintegrerad produktportfölj med styrsystem, motorstyrenheter, elmotorer, högfrekventa batteriladdare och autonoma navigationsprogram för tillämpning i helt elektriska, hybridfordon och systemintegration. Som en global ledare inom elektrifiering med djup systemerfarenhet, ledande innovationer och en besatthet av att driva kunders framgång, har ZAPI GROUP nu mer än 1600 anställda över hela världen med en total årlig omsättning på mer än 600 miljoner amerikanska dollar och totalt 18 kontor i 13 olika länder.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 mars 2023 ett värde om 218,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.