Inzile tecknar ramavtal med Ramudden och levererar sex elfordon

| 24 september, 2020 | 0 kommentarer

Inzile har tecknat ett ramavtal med Ramudden, som är en helhetsleverantör av arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. I ett första skede levereras sex fordon. Lastbilarna kommer användas till utkörning av material där utrymme och framkomlighet är begränsad. Inledningsvis kommer fordonen användas i storstadsregioner och sedan utvärderas. Detta är ett första steg för Ramudden in i elbilsvärlden, men sannolikt inte det sista. Ramudden har även verksamhet i Sveriges grannländer, t ex i Norge där elfordon står högt i kurs.

 – Ramudden har ett koncernövergripande mål att minska klimatpåverkan. Detta försöker vi uppnå genom att effektivisera våra transporter och öka användningen av fossilfria drivmedel. Men alla val är viktiga och valet att investera i ny teknik och ellastbilar är ytterligare ett bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Hans-Olov Blom, koncernchef för Ramudden.

 – Det är glädjande att allt fler branscher värdesätter våra elfordon och det helhetskoncept som vi erbjuder, säger Inziles VD Ragnar Åhgren. Ramudden ger oss en möjlighet att visa vad våra fordon går för inom logistik kring byggnation och entreprenad, fortsätter Ragnar Åhgren.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, [email protected], 073 325 75 04

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som skapar intelligenta eldrivna fordon samt moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och att snabba på klimatomställningen genom att bidra till smarta städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, R&D i Tranås och Munkedal samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, 08-528 00 399, [email protected].

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

Om Ramudden
Ramudden är en helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. Vi stöttar kunderna i att skapa säkrare arbetsplatser och att efterleva de regelverk som krävs utmed vägar, järnvägar och vid byggarbetsplatser.Vi hjälper också till att säkra publika platser.

För mer information, se: www.ramudden.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *