JS Security erhåller order om cirka 150 TSEK

| 6 maj, 2022 | 0 kommentarer

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har idag, genom sitt helägda dotterbolag Stonebeach AB (‘’StoneBeach’’), erhållit en order om cirka 150 TSEK från en stor aktör på bolånemarknaden. Ordern avser support- och underhåll av system kopplat till information- och dokumenthantering.

JS Security har idag, genom StoneBeach erhållit en order från en stor aktör på bolånemarknaden. Ordern avser löpande support och underhåll av kundens system. Ordern består av två delar. En del som täcker det supportbehov som kan uppstå vid drift, och en del där regelbundet underhåll görs för att säkerställa normal drift. 

Ordervärdet är på initialt cirka 150 TSEK fördelat över en 12-månadersperiod med start 9 maj 2022. JS Security har som målsättning att utöka engagemanget med kunden under året.

Mot bakgrund av att aktören önskar att förbli anonym, väljer vi att inte publicera företagsnamnet ur integritetssynpunkt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
[email protected]

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.