K-Fastigheter bygger fler hyresrätter i Nyköping

| 30 september, 2021 | 0 kommentarer

K-Fastigheter ska bygga omkring 60 ytterligare hyresrätter i området Oppeby i Nyköping. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter beräknar att starta byggnation under första halvåret 2022.

K-Fast Kilen AB, ett dotterbolag till K-Fastigheter Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal med Kilen 159 Strängnäs AB om förvärv av fastigheten Oppeby gård 1:9 i Nyköpings kommun. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan, vilken möjliggör byggnation om ca 4 100 kvadratmeter bruttoarea (BTA) ovan mark. K-Fastigheter avser att bygga omkring 60 hyresrättslägenheter i sitt koncepthus Lamellhus.

”Med denna affär kan vi fortsätta att vara med i utvecklingen av Nyköping och området Oppeby, där vi just nu håller på att uppföra 100 hyreslägenheter med inflyttning under första halvåret 2022. Det är dessutom glädjande att kunna göra vår första affär i det gemensamt ägda bolaget K-Fast Kilen AB, som vi äger tillsammans med Kilenkrysset AB”, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 12 mkr. K-Fastigheter har tillträtt aktierna. Byggnation bedöms preliminärt inledas under första halvåret 2022 och stå färdig andra halvåret 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Persson, affärsutvecklingschef, e-post: [email protected], telefon: 010 209 61 39
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: [email protected], telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 280 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 7,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 278 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *