K-Fastigheter köper del i Mjöbäcks Entreprenad

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

K-Fast Holding AB har ingått avtal om att förvärva 25 procent av aktierna i Mjöbäcks Entreprenad AB (”Mjöbäcks”). Mjöbäcks är mest känt för Mjöbäcksvillan och bygger egna bostadsprojekt i främst västra Sverige.

K-Fast Holding AB (publ) (”K-Fastigheter”) förvärvar 25 procent i hustillverkaren Mjöbäcks med årlig försäljning om ca 475 mkr, 72 anställda och huvudkontor i Mjöbäck.

”Mjöbäcks är ett otroligt välskött bolag och en bra investering för K-Fastigheter”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB. ”Vi känner familjen Nergården och dess verksamhet väl och ser en fin potential i deras affär och kompetenta organisation.”

Mjöbäcks Entreprenad AB grundades 1970 och har tidigare ägts av bröderna Kjell och Göran Nergården där Kjells dotter, Julia Nergården, är VD sedan 2009.

”Vi bygger omkring 300 bostäder per år, lika fördelning mellan villor och bostadsrätter, med total bostadsyta om ca 35 000 kvadratmeter. Vi har egen byggverksamhet och tillverkar villor i fabriken i Mjöbäck. Med K-Fastigheter som delägare kan vi skapa synergieffekter i hur vi utvecklar framtidens bostadsområden”, säger Julia Nergården.

”Våra rötter finns i den lilla orten Mjöbäck som ligger i skogarna på gränsen mellan Västergötland och Halland. Här finns en lång husbyggartradition, vilket är en stor del av förklaring till att vi varit framgångsrika”, säger Göran Nergården, grundare av Mjöbäcks. ”Jag ser fram emot att tillsammans med Julia och K-Fastigheter föra bolaget vidare på ett sätt som skapar fortsatt tillväxt och trygghet för alla våra medarbetare.”

Mjöbäcks Entreprenad AB:s vinst efter skatt 2020 uppgick till ca 67 mkr. K-Fastigheter tillträder aktierna den 1 augusti 2021. Efter K-Fastigheters förvärv äger Julia Nergården 50,1 procent, K-Fastigheter 25 procent och Göran Nergården resterande 24,9 procent.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: [email protected], telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: [email protected], telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 240 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 6,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 265 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på www.k-fastigheter.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *