K-Fastigheter köper utvecklingsfastighet i Kristianstad

| 12 juli, 2021 | 0 kommentarer

K-Fastigheter har ingått avtal med Säljfast Holding AB om förvärv av fastigheten Kristianstad Revisorn 8 och 10 i Kristianstads kommun. K-Fastigheter avser att bygga ca 150 lägenheter i koncernens egenutvecklade Låghus. Affären är villkorad av att detaljplan för fastigheten vinner laga kraft.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal om förvärv av fastigheten Kristianstad Revisorn 8 och 10 i området Härlöv, väster om centrala Kristianstad. Underliggande totalt fastighetsvärde uppgår till 23 mkr. Förväntad bruttoarea (BTA) byggrätt ovan mark uppgår till ca 14 000 kvadratmeter.

”I en kommun där K-Fastigheter har en stark position möjliggör vi genom detta förvärv för ännu fler attraktiva hyreslägenheter i ett område med stort serviceutbud, goda kommunikationer samt närhet till både skola och natur” säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter. ”Tillsammans med säljarna kommer vi att driva planarbetet vidare med målet att kunna byggstarta under 2023.”

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och transaktionen finansieras genom befintlig kassa. K-Fastigheter tillträder fastigheten vid lagakraftvunnen detaljplan.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Persson, affärsutvecklingschef e-post: [email protected], telefon: 010 209 61 39
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: [email protected], telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 280 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 7,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 278 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *