Kährs Group: Delårsrapport januari-mars 2022

| 19 maj, 2022 | 0 kommentarer

Stark försäljning i en turbulent omvärld

Första kvartalet 2022

  • Omsättningen blev 1 049 miljoner kronor, med stark försäljning i bostadssegmentet där Kährs växer snabbare än marknaden på i princip samtliga huvudmarknader 

  • Operationellt rörelseresultat uppgick till 123 miljoner kronor, motsvarande en operativ rörelsemarginal på 11,8 procent 

  • Kährs BondCo AB gjorde i december 2021 en refinansiering och emitterade en sustainable linked obligation på 1 450 miljoner kronor vilken finaliserades under januari 2022 i Kährs-koncernen

  • Koncernen var föremål för en ägarförändring den 31 augusti 2021 och i samband med den efterföljande refinansieringen blev Kährs BondCo AB nytt moderbolag i koncernen och denna rapport är den första kvartalsrapporten med Kährs BondCo som moderbolag. Med anledningen av detta finns inte några jämförelsesiffror tillgängliga för perioder tidigare än 31 augusti 2021 

  • Den globala försörjningskedjan av ek och plywood är kraftigt påverkad av Rysslands invasion av Ukraina. Kährs har beslutat att, utöver sanktioner, stoppa alla investeringar samt import- och exportflöden från Europa till och från bolagets verksamhet och andra leverantörer i Ryssland. Bolaget har därför genom en väl diversifierad försörjningsstruktur ställt om alla kommersiella flöden mellan Europa och Ryssland och säkerställt försörjningen av komponenter i de europeiska fabrikerna.

  • Fabriken i Rumänien har under kvartal 1 ökat kapaciteten med 25 % för att möta den ökade efterfrågan

  • Lansering av Zero & Green, en ny Svanen-certifierad Enomer®-produkt som ytterligare stärker Kährs hållbarhetsprofil
     

Koncernchef Johan Magnusson kommenterar:
Kährs visade i första kvartalet en rekordomsättning på över 1 miljard till starka marginaler och ett operativt resultat, EBITA på 124 miljoner kronor och en EBITA-marginal om 11,8 %, detta resultat är en effekt av fortsatta prisökningar och god kostnadskontroll under årets första kvartal. Samtliga kund- och produktsegment och huvudmarknader visar god försäljning i såväl nybyggnation som renovering, stärkta av Kährs nya hållbara innovativa produkterbjudanden som lanserats successivt under de senaste åren.

Sammanfattningsvis gör Kährs det ett fantastiskt första kvartal, trots alla osäkerheter i tillgång till råvara, komponenter och frakt samt en omedelbar omställning av vår verksamhet i Ryssland. Vår strategiska inriktning visar styrka genom kontinuerliga resultatförbättringar. Det är Kährs lojala och dedikerade medarbetare som gör skillnad och jag vill ta tillfället att tacka alla för deras starka engagemang och drivkraft. Det handlar om ett fantastiskt lagarbete från alla medarbetare på Kährs.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Magnusson, vd och koncernchef
+46 70 540 13 96 
[email protected]
 
Andreas Larsson, CFO 
+46 70 242 03 65 
[email protected]  

 

Om Kährs BondCo AB (publ) 
Kährs BondCo AB (publ) är en ledande tillverkare och distributör av golv med ambitionen att göra kundens golvupplevelse till något utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom historien och företaget erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till över 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige och Finland, samt har stark position på andra huvudmarknader som Norge, Storbritannien, USA, Tyskland och Schweiz. Koncernen har cirka 1 500 anställda och en årlig omsättning på över 3,5 miljarder SEK. www.kahrsgroup.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.