Kall industri stekhet affär för Klimator

| 9 maj, 2022 | 0 kommentarer

Halkbekämpning av vintervägar börjar bli hett i Sverige. Tack vare Klimators kombination av högupplösta väglagsprognoser med smarta IoT väderstationer kan kommuner effektivisera sin verksamhet med relativt små investeringar. Minskad miljöpåverkan med mindre salt och bränsle samt en industri som blir alltmer attraktiv lockar nya talanger till en helt ny datadriven industri.

Med en högupplöst väglagsprognos på karta som berättar var, när och hur kan kommuner optimera sitt underhåll av vintervägen. Klimator har sedan starten utvecklat en öppen självlärande plattform Road Status Information (RSI) där både existerande och nya datakällor kan läggas till och just nu växer marknaden med nya smarta IoT sensorer som bidrar till en väsentligt bättre väglagsprognos. Klimators strategiska förvärv 2020 av Hededanmarks IoT-enhet med speciellt fokus på högkvalitativa väderstationer har gett stora resultat med en marknadsandel om 25% i Danmark.

I Sverige ökar nu intresset i en eftersatt kommunal vinterdrift för att både modernisera och öka digitaliseringsgraden i syfte att bidra till miljö- och ekonomiska vinster och samtidigt öka servicegraden för medborgaren.

”Vi har i år sett ett tydligt trendbrott på den svenska marknaden”, säger Emil Danielsson, ansvarig för affärsområdet Winter Maintenance och Sensor Solutions. ”Från en något gammaldags slentrianmässig attityd har idag många kommuner vaknat och ser stora möjligheter till att både förbättra sin verksamhet och samtidigt bidra till både invånaren och miljön. Kommunerna i Danmark har visat vägen och de övriga nordiska länderna följer nu efter.”

Göteborg, Växjö, Luleå, Mölndal och Oskarshamns kommuner har alla sedan i höstas valt att investera i Klimators smarta lösningar inom smart vinterunderhåll och IoT sensorer.

Hur precisa vägväderprognoserna presterar beror på en rad olika förutsättningar, dels klimatologiska och lokala förutsättningar, väderprognosernas kvalité, tillgången till data från saltbilar och tillgång till antal säkerställda mätpunkter. Här spelar Klimators IoT väderstation en viktig roll där både yttemperatur, luftfuktighet och lufttemperatur mäts var tionde minut. Jämfört med en vanlig väderstation som kan kosta upp till 300 000 kr utan installation av el och internet blir ett stort nätverk av kostnadseffektiva IoT stationer till en bråkdel av priset en värdefull investering som snabbt betalar tillbaka.

”Några av våra nya kunder har redan under första året kommunicerat en besparing på ett antal saltrundor som kan kosta upp till hundratusentals kronor för en enda insats. Vi älskar verkligen vintern och att vi bidrar till en så tydlig transformation som gynnar  miljöomställning och en smartare användning av kommunala resurser”, säger Emil Danielsson.

Om Road Status Information

Road Status Information (RSI) är en digital SaaS som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med avancerade klimatmodeller för att ge detaljerade prognoser för vägar, cykelvägar och gångbanor. Dessa högupplösta prognoser används av trafikverk och vintervägsentreprenörer för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar beslut, planering och uppföljning av åtgärder och bidrar till att använda resurser effektivare och en viktig del i att minska klimatavtryck.

Om Klimators IoT-erbjudande

Klimator erbjuder ett brett utbud av uppkopplade sensorer som bland annat mäter grundvattennivåer, vattennivåer i sjöar och vattenreservoarer, breddavlopp i brunnar, väderstationer för vinterväg, jordfuktighet, och personflöden. Med hjälp av sensorerna samlas data in och lagras på Klimators IoT-plattform, där kunden kan ta del av olika tjänster som att konfigurera larm, analysera data, skapa rapporter baserade på Power BI eller hämta data via API till kundens eget interna system. Klimators IoT-lösningar kräver ingen anslutning till elnät eller internet, utan drivs med batterier och kopplas upp via nätverk som till exempel NBIOT och Sigfox. För kunden innebär det ett enkelt inträde till ett mer modernt digitalt arbetssätt.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18-24 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.