Kallaste våren i Europa sedan 2013. Men globalt sett var majtemperaturerna över genomsnittet

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

Ytlufttemperaturanomali för maj 2021 i förhållande till medeltemperaturen i maj för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Upphovsman: Copernicus Climate Change Service (C3S) / ECMWF. Videomaterial som medföljer kartorna finns här.

Copernicus Climate Change Service (C3S), genomförs av europeiska centret för medelväderprognoser för Europeiska unionen och publicerar månatliga klimatbulletiner som rapporterar om de förändringar som observerats i globala ytlufttemperaturer, istäcken, och i hydrologiska variabler. Alla rapporterade resultat är baserade på datorgenererade analyser som använder miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen.

Maj 2021 ytlufttemperatur:

  • Den globala medeltemperaturen för maj 2021 var 0,26°C högre än genomsnittet 1991-2020 för maj
  • För Europa som helhet var maj 2021 0,46°C under genomsnittet för 1991-2020
  • Temperaturerna var mycket över genomsnittet över västra Grönland, norra Afrika, Mellanöstern och norra och västra Ryssland
  • Temperaturer under genomsnittet i maj inträffade över södra och centrala USA, delar av norra Kanada, sydöstra Afrika, större delen av Indien, östra Ryssland och östra Antarktis

Ytlufttemperaturavvikelse för våren (mars – maj) 2021 i förhållande till vårgenomsnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service (C3S)/ECMWF

Vårtemperaturer 2021 (mars till maj)

  • Den globala kartan av vårens (mars till maj) temperaturavvikelser visar i stort sett samma mönster som det som skisseras för maj ovan, med exempelvis stora delar av Europa under genomsnittet
  • Den genomsnittliga vårtemperaturen för Europa var 0,45°C under genomsnittet 1991-2020 för säsongen, vilket innebär den kallaste våren för Europa sedan 2013

Kartan och inhämtade datavärden är från ECMWF Copernicus Climate Change Services ERA5-dataset. Områdesgenomsnitt för temperatur i den europeiska regionen är endast för land med följande längd-/latitudgränser: 25W-40E, 34N-72N.

C3S har följt Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rekommendation att använda den senaste 30-årsperioden för beräkning av klimatologiska medelvärden och har nyligen ändrats till referensperioden 1991-2020 för sina C3S-klimatbulletiner. Men siffror och grafik för både den nya och föregående perioden (1981-2010) tillhandahålls för transparens.

Mer information om klimatvariabler i maj och klimatuppdateringar från tidigare månader samt grafik med hög upplösning kan laddas ner här: https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Videomaterial som medföljer kartorna finns här.

Mer information om C3S-datauppsättningen och hur den sammanställs finns här:  

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletin-about-data-and-analysis

Mer information om bytet av referensperioden finns här:

https://climate.copernicus.eu/new-decade-reference-period-change-climate-data

Svar på vanliga frågor om temperaturövervakning finns här:

https://climate.copernicus.eu/temperature-qas

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: [email protected]
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
[email protected]

Om ECMWF och Copernicus
Copernicus är Europeiska unionens flaggskepp Det är jordobservationer baserade på satellitdata inom sex områden: Atmosfär, Marin, Land, Klimatförändring, Säkerhet och Nödläge. Den levererar fritt tillgängliga operativa data och tjänster som ger användarna pålitlig och uppdaterad information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och förvaltas av den Europeiska kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, Europeiska rymdorganisationen (ESA), Europeiska organisationen för exploatering av meteorologiska satelliter (EUMETSAT), Europeiska centrumet för medelväderprognoser ( ECMWF), bland annat EU-byråer och Mercator Océan.

 

ECMWF driver två tjänster från EU: s observationsprogram Copernicus Earth: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 34 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst som 24/7 producerar och sprider numeriska väderprognoser till medlemsstaterna. Dessa uppgifter är tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (med tillhörande dataarkiv) vid ECMWF är en av de största av sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för egna syften.

ECMWF utökar antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, att lokaliseras i Bonn, Tyskland med början sommaren 2021.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb: http://atmosphere.copernicus.eu/

Copernicus Climate Change Service webb: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *