Kiwok har omförhandlat låneavtal med Almi Företagspartner

| 1 juli, 2022 | 0 kommentarer

Kiwok Development AB, helägt dotterbolag till Kiwok Nordic AB (publ), har sedan tidigare haft ett lån hos Almi Företagspartner som initialt var på 1,5 Mkr. Efter amortering och viss nedskrivning av räntan var skulden vid uppgörelsen 634 Tkr. Almi Företagspartner och Kiwok Development har nu träffat ett avtal om omläggning av den aktuella skulden till ett royaltyavtal. Innebörden av avtalet är att Almi efterskänker sin fordran mot att Kiwok betalar en royalty om 10 % av framtida fakturering till dess att den tidigare skulden 634 Tkr återbetalats i sin helhet. Fördelen med avtalet för Kiwok är att skulden  inte längre belastar bolagets balansräkning samt att amortering av den relateras till bolagets intäkter.  

Stockholm 1 juli 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

Kontakt: Klas Nyström, CEO, [email protected], +46 76 880 08 00

www.kiwok.com

Om Kiwok Nordic AB (publ)
Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala parametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser. Kiwok har sökt notering på NGM och har metodpatent i USA och Sydkorea.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.