KlaraBo utvecklar 95 hyreslägenheter i centrala Kristianstad

| 14 juli, 2021 | 0 kommentarer

KlaraBo Sverige AB (”KlaraBo”) stärker sin position i Skåne genom förvärv i Kristianstad omfattande 95 nya hyreslägenheter på den centralt belägna fastigheten Fängelset 2. Förvärvet sker tillsammans med bostadsutvecklaren OBOS, som utvecklar 80 nya lägenheter på fastigheten.

”Tillsammans med OBOS har vi förvärvat en byggrätt i ett av Kristianstads mest attraktiva lägen. Med förvärvet stärker vi ytterligare vår position i Skåne och fortsätter vår tillväxtresa inför den börsnotering vi planerar att genomföra i slutet av 2021 eller början av 2022”, säger Andreas Morfiadakis, VD på KlaraBo.

Fastigheten Fängelset 2 inrymmer en fängelsebyggnad från 1846 med tillhörande miljöer och komplementbyggnader. Området användes fram till 2013 som kriminalvårdsanstalt och togs därefter över av en privat fastighetsägare som 2017 valde att göra om delar av fastigheten till studentbostäder. Nu har fastighetsägaren valt att sälja av de delar som inte omfattas av studentbostäder, vilket skapar två lika stora byggrätter på 7 500 BTA vardera. Köpare är KlaraBo och OBOS, som kommer att utveckla totalt 175 bostäder i separata bolag.

”Det känns bra att vi har träffat detta samarbete med KlaraBo, och vi känner oss trygga i att vi i samverkan med dem och övriga parter kommer att utveckla fastigheten till ett trivsamt bostadsområde”, säger Anders Bolltoft, Affärsutvecklare på OBOS.

Innan fastigheten kan tas i bruk för bostäder behöver en ny detaljplan tas fram. Man räknar med cirka två års planläggning innan något av de nya bostadsprojekten kan säljstarta.

Fakta om planprogram för fastigheten Fängelset 2

Fastigheten Fängelset 2 är idag planlagd för allmänt ändamål. För att kunna bebygga fastigheten permanent för andra ändamål, till exempel bostäder, krävs en ny detaljplan. Som underlag för detta finns ett planprogram som godkändes av byggnadsnämnden 2017.

Syftet med planprogrammet är att visa förslag på hur en förtätning kan ske med hänsyn till den befintliga kulturmiljön och omgivningens förutsättningar. Förtätningsförslaget utgår från befintliga kulturmiljövärden, stadsplanemönster samt angränsande arkitektoniska stilar.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.