Klimator har i partnerskap med Royal Haskoning DHV konsortie tecknat ramavtal med Nederländernas nationella dataportal för vägtrafik (Nationaal Dataportaal Wegverkeer)

| 3 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Nederländernas nationella dataportal för vägtrafik (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) har tecknat ramavtal med Royal Haskoning DHV konsortie där Klimator AB ingår. Ramavtalet gäller icke vägburen trafik data (non-road bound traffic data) och omfattningen har beslutats av NDWs partners, RijksWaterStaat (Generaldirektoratet för samhällsbyggnad och vattenförvaltning), samt Nederländernas 12 provinser.

NDW önskar vara tätt kopplad till innovation och nya kompetenser i syftet att hantera trafik där NDW förser otaliga trafikinformationstjänster med data och utgör en solid grund för mobilitetspolitiken i Nederländerna.

Data samlas in av flertalet olika källor såsom Floating Car Data, Probe Vehicle Data och Crowd-Sourced Data. Klimator erbjuder inom ramen för detta avtal möjlighet att leverera data från vår dataplatform Road Condition Data (RCD) samt vår produkt Road Status Information (RSI).

Ramavtalet löper över två år, med option till ytterligare två år. Avrop av NDW partners görs genom en miniupphandling mellan signerade Data Suppliers. Konsortiet är en av 11 Data Suppliers som har tilldelats ramavtal. I och med Royal Haskoning konsortiets stora antal deltagande företag så finns goda möjligheter till affärer direkt och i kombination med övriga leverantörer i konsortiet.

Det budgeterade värdet för ramavtalet är 20 MEURO under en fyraårsperiod. Då det finns osäkerheter kring behoven hos NDWs partners finns ytterligare medel avsatta och det maximala värdet för ramavtalet kan uppgå till 40 MEURO under en fyraårsperiod.

”Vi är givetvis oerhört glada och stolta över att ha fått förtroendet från en världsledande konsultfirma inom mobility som Royal Haskoning att i konsortie erbjuda en världsledande datasjö för trafik och mobilitet. Det är en bekräftelse på det värde och den intelligens som Klimators teknologi tillför trafikmyndigheter. Detta ramavtal är därför en fantastisk möjlighet som ligger helt i linje med vår partnerstrategi”, säger Emil Danielsson, Head of Business Area Winter Maintenance & Sensor Solutions på Klimator.

Om NDW

I Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) arbetar holländska myndigheter tillsammans för att samla in, kombinera, lagra och distribuera mobilitetsdata. Denna data är väsentlig för trafikledning. NDW förser otaliga trafikinformationstjänster med data och utgör en solid grund för mobilitetspolitiken i Nederländerna.

Om Royal Haskoning DHV

Royal Haskoning DHV är ett oberoende konsultföretag som integrerar 140 års ingenjörsexpertis med digital teknik och mjukvarulösningar. Uppbackad av expertis hos cirka 6 000 anställda som arbetar från kontor i mer än 25 länder över hela världen, hjälper de organisationer att omvandla dagens utmaningar till möjligheter och göra övergången till smart och hållbar verksamhet. De gör detta genom att sömlöst integrera ingenjörs- och designkunskap, konsultkunskaper, mjukvara och teknik för att leverera mer mervärde för sina kunder.

Om Road Status Information

Road Status Information (RSI) är en digital SaaS som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med avancerade klimatmodeller för att ge detaljerade prognoser för vägar, cykelvägar och gångbanor. Dessa högupplösta prognoser används av trafikverk och vintervägsentreprenörer för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar beslut, planering och uppföljning av åtgärder och bidrar till att använda resurser effektivare och en viktig del i att minska klimatavtryck.

Om Road Condition Data

Road Condition Data (RCD) är en Data-as-a-Service-plattform som aggregerar data från en mängd olika källor och bearbetar denna med avancerade klimatmodeller för att ge förädlad information om vägväder, både i realtid och i framtidsprognoser. Denna högupplösta information gör det möjligt för aktörer inom fordonsindustrin att öka tillgängligheten av avancerade förarstödssystem och självkörande teknologi.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.