Klimator ingår avtal med Terranor AB

| 13 juli, 2022 | 0 kommentarer

Klimator vinner ytterligare långsiktiga affärer i Sverige avseende smart vinterväghållning och tecknar ett fyraårigt avtal med Terranor AB vilken är en av de ledande aktörerna inom drift och underhåll av vägar för statliga, kommunala och privata kunder.

Affären innefattar leveranser av högupplösta väglagsprognoser genom Klimators produkt Road Status Information (RSI), utökad täckning med väglagsdata från Klimators IoT-baserade vägväderstationer samt fordonsdata i samarbete med ingenjörs- och designföretaget AFRY. Affären uppgår till ca. 800 KSEK.

”Vi är väldigt stolta att Terranor valt Klimator som långsiktig leverantör till sin driftsorganisation som underhåller vintervägar i Sverige. Det bekräftar och ger ytterligare energi i vår tydliga satsning på precisa vägväderprognoser för driftsentreprenörer”, säger Emil Danielsson, Head of Business Area Winter Maintenance & Sensor Solutions på Klimator.

Om Road Status Information

Road Status Information (RSI) är en digital SaaS som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med avancerade klimatmodeller för att ge detaljerade prognoser för vägar, cykelvägar och gångbanor. Dessa högupplösta prognoser används av trafikverk och vintervägsentreprenörer för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar beslut, planering och uppföljning av åtgärder och bidrar till att använda resurser effektivare och en viktig del i att minska klimatavtryck.

Om Klimators IoT-erbjudande

Klimator erbjuder ett brett utbud av uppkopplade sensorer som bland annat mäter grundvattennivåer, vattennivåer i sjöar och vattenreservoarer, breddavlopp i brunnar, väderstationer för vinterväg, jordfuktighet, och personflöden. Med hjälp av sensorerna samlas data in och lagras på Klimators IoT-plattform, där kunden kan ta del av olika tjänster som att konfigurera larm, analysera data, skapa rapporter baserade på Power BI eller hämta data via API till kundens eget interna system. Klimators IoT-lösningar kräver ingen anslutning till elnät eller internet, utan drivs med batterier och kopplas upp via nätverk som till exempel NB-IoT och Sigfox. För kunden innebär det ett enkelt inträde till ett mer modernt digitalt arbetssätt.

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-13 12:56 CET.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.