Klimator offentliggör bolagsbeskrivning i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

| 18 juli, 2022 | 0 kommentarer

Klimator AB (”Klimator” eller “Bolaget”) offentliggör i dag en bolagsbeskrivning med anledning av Bolagets planerade notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 1 augusti 2022 och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är beräknad till den 29 juli 2022.

Styrelsen i Klimator bedömer att ett listbyte av Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market är ett viktigt och logiskt steg i Bolagets fortsatta utveckling. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 1 augusti 2022. På grund av noteringen på Nasdaq First North Growth Market kommer Klimators aktier att avnoteras från Spotlight Stock Market och sista dagen för handel på Spotlight Stock Market beräknas till den 29 juli 2022. Bolaget har i dag offentliggjort en bolagsbeskrivning med anledning av det avsedda listbytet. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Klimators hemsida https://www.klimator.se/. Aktieägare i Klimator behöver inte vidta några åtgärder i samband med upptagandet till handel på Nasdaq First North Growth Market.

En notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market är ett viktigt steg i Klimators fortsatta utveckling och ger Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Sedan 2019 har Klimators nettoomsättning vuxit med en CAGR om 43 procent till 16,4 MSEK under 2021. Klimators målsättning är att nå en omsättning på cirka 300 MSEK under 2027 med en EBIT-marginal om 50 procent. Klimator har varit listade på Spotlight Stock Market sedan 2020, men styrelsen anser att noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att öka förutsättningarna för att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Bolaget tillgång till fler internationella och institutionella investerare, vilka bedöms främja Bolagets fortsatta utveckling. Därtill medför även noteringen en kvalitetsstämpel för Klimator och dess verksamhet.

Klimator kommer att fortsätta handlas under kortnamn KLIMAT med ISIN-kod SE0014401329. I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier. Klimator har utsett Partner Fondkommission till Bolagets Certified Adviser.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Klimator i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrik Simson, VD Klimator AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.