Klinisk utvärderingsstudie genomförd med mycket goda resultat vid universitetssjukhus i Frankrike

| 20 juni, 2022 | 0 kommentarer

Hemcheck har tillsammans med ett universitetssjukhus i södra Frankrike framgångsrikt slutfört en utvärderingsstudie av Hemchecks produkter (v-Test), vid det lokala kliniska laboratoriet. Denna studie bekräftar att testerna håller hög prestanda och har stark korrelation med beprövade referensmetoder och befäster samtidigt användbarheten av produkterna för exempelvis diagnostiskt bruk.

Resultaten är preliminära och kommer att färdigställas samt publiceras i en vetenskaplig tidskrift varpå mer detaljerad information kan delges.

– Det är mycket positivt att vi fortsätter att slutföra viktiga studier i olika länder för att skapa lokal evidens, vilket kommer att underlätta försäljningsarbetet. Vi ser fram emot när resultaten publiceras och att fortsätta diskussionerna med sjukhuset om potentiella nästa steg, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: [email protected]

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 [email protected], är Certified Adviser till bolaget.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.