Knowit uppdaterar finansiella mål och utdelningspolicy

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen för Knowit AB (publ) (“Knowit” eller “Bolaget”) har fastställt nya finansiella mål, som ersätter de tidigare. Vidare har styrelsen antagit en ny utdelningspolicy.

Knowits ordförande Jon Risfelt kommenterar:

”Knowit är unikt positionerat för att driva och accelerera den digitala transformationen mot morgondagens hållbara affärsmodeller. Genom dagens affär tillsammans med Cybercom får vi en mycket stark position på den nordiska marknaden, och skapar förutsättningar för lönsam tillväxt och fortsatta selektiva förvärv.” 

De finansiella målen utgörs av:

  • Tillväxtmål: Bolaget ska växa mer än marknaden och med målet om en årlig tillväxttakt om cirka 15 procent över tid. Tillväxten ska ske hållbart genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv.
  • Resultatmål: EBITA ska över tid öka till 12 procent av omsättningen.
  • Skuldsättningsmål: Nettoskulden i förhållande till EBITDA ska över tid inte överstiga 2 gånger.
  • Utdelningspolicy: Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till 40-60 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt.

Knowit avser vidare i linje med bolagets betoning av positiv samhällspåverkan återkomma med uppdaterade icke finansiella hållbarhetsmål under året.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Wallentins, CEO koncernchef, försorg för offentliggörande den 5 maj kl 7.00 CEST

För mer information, kontakta

Marie Björklund, CFO Knowit, +46 70 144 98 02 eller [email protected]

Per Wallentin, CEO koncernchef Knowit, +46 73 746860 eller [email protected]

Om Knowit

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som stöttar sina kunder i den digitala transformationen. Bolaget utvecklar hållbara och innovativa lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för sina kunder. Knowit skiljer sig från andra konsultbolag genom sin decentraliserade organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i tre affärsområden, Solutions, Experience och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kundprojekten. Knowits vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Bolaget etablerades 1990 och har idag cirka 2600 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna Knowit.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *