Kollect – Mot bättre lönsamhet – Mangold Insight Analys

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer

Kollect, som digitaliserar tjänster inom sophantering på Irland, uppvisade hög tillväxt under det andra kvartalet som uppgick till 34 procent. Verksamheten uppges ha återgått till det normala efter pandemin och dess påverkan. Kostnader ökade samtidigt vilken hänger samman med en avyttring av verksamhet. Bolaget har genomfört åtgärder för att få ned kostnader och under kommande kvartal väntar vi oss att dessa minskar. 

Det har tagit längre tid än planerat att nå lönsamhet men bolagets åtgärder bör nu leda till förbättringar. Mangold bedömer att bolaget behöver bevisa att kostnaderna minskar och att effekterna av utrullning av BIGbin ger avtryck i from av förbättrad bruttomarginal. Bolaget söker även nya koncept genom traditionell retail och har även lagt ned stora resurser på att förbättra plattformen samt knyta till sig fler partners. 

Mangold har valt att justera prognoser för att ta höjd för en inbromsande ekonomi där hushållen får det tuffare. För 2022 räknar vi med en tillväxt på 33 procent och att bolaget når 67 miljoner kronor i intäkter. Bolaget väntas även göra vinst till följd av avyttring av verksamhet. Under 2023 väntas en mindre förlust och under 2024 bör bolaget nå lönsamhet. Riktkursen sänks till 7,00 kronor per aktie vilket alltjämt visar stor uppsida i aktien. Vi upprepar hög risk i aktien och ser även att bolaget kan komma att behöva ta in nytt kapital.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.