Connect with us

Marknadsnyheter

Kommentar till Mäklarstatistik: Tillfällighet eller ihållande trend?

Published

on

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på ett trendbrott – bostadsrättspriserna i riket stiger med en procent i februari och villapriserna står still. Känslan vi haft efter årsskiftet börjar nu synas i statistiken. Den stora frågan är om trenden håller i sig, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Visning

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i riket steg med 1 % i februari.  Trenden med svagt stigande bostadsrättspriser priser syns även de tre storstäderna. Villapriserna i riket stod still i februari. På tre månader har priserna på bostadsrätter i riket sjunkit med 2 % och villapriserna har sjunkit med 4 %. På 12 månaders sikt så har bostadsrättspriserna i riket sjunkit med 11 % medan villapriserna sjunkit med 13 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Efter årsskiftet märkte vi av ett trendbrott på framförallt bostadsrättsmarknaden i storstäderna, med starkare efterfråga och fler visningsbesökare. Det syns nu även i prisstatistiken. Den stora frågan är om det kommer att hålla i sig. Senaste räntebeskedet, med en tuffare räntebana än väntat, kan sannolikt återigen ge en viss dämpande effekt, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
  • Även om säljare och köpare har börjat närma sig varandra präglas ändå marknaden som helhet av stort utbud och betydligt färre affärer än normalt. Att det görs få affärer bidrar till att det är svårare än vanligt att förutspå hur utvecklingen framåt kommer att se ut, säger Johan Engström.

Stockholm – Trendbrott i centrala Stockholm
Bostadsrättspriserna i både centrala Stockholm och Stor-Stockholm steg 1 % i februari. Centrala Stockholm sticker även ut med en prisuppgång på 2 % på tre månader. Villapriserna i Stor-Stockholm var stillastående i februari.

  • På Södermalm är utbudet fortsatt lågt vilket gör att vi har bra eller mycket bra deltagande på våra visningar. Det resulterar i att det mesta säljs samma vecka som det annonseras, och en del säljs även innan ordinarie visning. Det låga utbudet har antagligen vägt upp den senaste räntehöjningen och det känns inte som att våra visningsdeltagare tror på lägre priser än de vi har idag. Det finns en stor vilja att byta bostad framför allt bland våra yngre kunder och de flesta väljer att sälja först, säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Vi upplever att spekulanterna har börjat bli mer aktiva på marknaden samtidigt som bostadssäljarna mer och mer har hittat en trygghet i den nya prisnivån. När priserna inte går upp eller ner dramatiskt vågar flera agera. Båda köpa och sälja, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Plus 2 % i centrala Göteborg
Under februari steg bostadsrättspriserna i centrala Göteborg med 2 % och med 1 % i Stor-Göteborg. Villapriser i Stor-Göteborg steg med 1 % i februari.

  • Vi ser en klar ökning av visningsdeltagare och flera som lägger bud. Det känns som om köpare och säljare har närmat sig varandra rejält och landat på samma nivå. Köpare känner att botten är nådd och bostäder säljs före visning, vilket vi inte sett på ett år. Föreningar med hög belåning är dock mindre attraktiva. Vi spår ett ökat utbud framåt då både köpares och säljare ser att de kan göra affärer igen, säger Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte.

Malmö – Svagt stigande bostadspriser
Bostadsrättspriserna i centrala Malmö var stillastående i februari medan de steg med 1 % i Stor-Malmö. Villapriserna i Stor-Malmö steg med 1 % i februari.

  • Siffrorna avspeglar de aktuella utbudsnivåerna här i Malmö. Utbudet av villor är lägre än i höstas medan utbudet av bostadsrätter fortfarande är relativt högt. Vi märker att köparna vill köpa på den nya prisnivån och även att de flesta säljarna har landat in i de lägre prisnivåerna. Det är helt enkelt lättare att få kunderna att mötas, säger Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö.
  • På villamarknaden spelar sannolikt in att den största oron kring ökade el- och driftkostnader har lagt sig eftersom det hittills inte blivit så farligt som befarat. Vi har även noterat att mindre lägenheter med lägre prisnivåer är mer lättsålda än de större dyrare bostäderna, fortsätter Jesper Jeschko Björnsson.

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post:
johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post:
johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post:
par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 076-634 50 14
E-post:
pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte
Tel: 076-050 04 71
E-post:
alexandra.jonsson@fastighetsbyran.se

Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum
Tel: 0733-41 47 31
E-post: jimmy.lang@fastighetsbyran.se

Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 076-317 59 69
E-post:
jesper.j.bjornsson@fastighetsbyran.se

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 260 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2022 gjorde företaget cirka 41 000 bostadsaffärer och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 100 medarbetare i Spanien och Portugal.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sedana Medical publicerar sin årsredovisning för 2023

Published

on

By

Sedana Medical AB (publ) publicerar sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser och finansiell information för 2023, samt bolagets framsteg på sina strategiska huvudprioriteringar under året.

”Under 2023 tog Sedana Medical flera viktiga steg mot att bli ett långsiktigt lönsamt och välmående bolag. Vi har återgått till en stabil försäljningstillväxt efter den utmanande perioden efter covid, vi har tagit avgörande steg mot att nå lönsamhet i vår verksamhet utanför USA och vi gör framsteg mot lansering i USA – vår enskilt största tillväxtmöjlighet och en avgörande milstolpe för bolaget”, säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical.

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sedanamedical.com.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

Denna information är sådan information som Sedana Medical är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 21:00 CEST.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bio Vitos Pharma meddelar styrelseledamots avgång

Published

on

By

Bio Vitos Pharma meddelar att Igor Lokot avgår som styrelseledamot i bolagets styrelse per idag.

Jag avgår på egen begäran då övriga uppdrag inte gör det möjligt för mig att avsätta nödvändig tid och engagemang som uppdraget kräver, säger Igor Lokot.

Efter Igors avgång består styrelsen av två ledamöter, ordförande Richard Wall och Bo Ziedén. Kallelse till årsstämma den 14 maj är redan utfärdad, där val av ny styrelseledamot ska genomföras.

Bolaget riktar ett stort tack till den tid Igor lagt ned sedan han tillträdde som styrelseledamot för bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2023 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats:

https://www.sensysgatso.com/se/investors/investors/investors/financial-reports/2023/%C3%A5rsredovisning-2023

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter som begär att få ett tryckt exemplar.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 19.50.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 302 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.