Kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer att ordna stadigvarande boende ska kartläggas

| 9 juni, 2021 | 0 kommentarer

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor ges bättre stöd om de har utsatts för våld. Regeringen ger nu därför Länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer, med eller utan barn, att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet.

Skyddsbehov kan finnas av olika skäl. Förutom våld i nära relationer kan det handla om vuxna och barn utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelserna ska:

• kartlägga kommuners tillgång till skyddat boende och den genomsnittliga vistelsetiden i skyddat boende,
• kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende,
• kartlägga kommuners samverkan för att hjälpa våldsutsatta personer att ordna stadigvarande boende,
• kartlägga kommuners insatser för att möjliggöra för våldsutsatta personer att bo kvar i den egna bostaden genom att den som utsatt närstående för våld flyttar,
• kartlägga vilka hinder som finns för kommuner att erbjuda hjälp med att ordna stadigvarande boende för våldsutsatta personer, och
• sprida goda exempel som identifieras till andra kommuner.

Länsstyrelserna ska samverka med Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, Boverket, Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen. Synpunkter ska också inhämtas från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), berörda organisationer i det civila samhället och andra aktörer t.ex. bostadsföretag, som myndigheten bedömer vara relevanta.

I genomförandet av uppdraget ska eventuella särskilda omständigheter eller förutsättningar för personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck belysas. Uppdraget ska också genomföras med ett barnrättsperspektiv, funktionshinderperspektiv och ett hbtqi-perspektiv.

Länsstyrelserna får använda 8 miljoner kronor under 2021 för uppdraget. En redovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen senast den 31 mars 2022.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073-078 52 24
[email protected]

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073- 034 83 38
[email protected]

 

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *