Kommuniké från bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

| 27 april, 2021 | 0 kommentarer

2021-04-27 höll Sjöstrand Coffee Int AB årsstämma.

Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag:

· Stämman fastställde resultat- och balansräkning, såväl bolagets som koncernens.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske.

· Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

· Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, ett arvode om 30 000 SEK per styrelseledamot för verksamhetsåret 2021. Styrelsens ordförande erhåller ytterligare 30 000 SEK. Stämman beslutade att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.

· Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant för verksamhetsåret 2021

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande fem personer: Fredrik Petersson, Michael Steinle, Jenny Kessler-Mertsch, (samtliga omval) samt nyval gällande Gunnar Steinn Jonsson och Johanna Krook. Fredrik Petersson omvaldes till styrelsens ordförande.

· Stämman beslutade att Anneli Richardsson, RSM, ska fortsatt vara revisor för verksamhetsåret 2021

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Fullständiga förslag har tidigare publicerats i kallelsen 2021-03-29 och finns tillgängliga på bolagets hemsida

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *