Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma den 2 februari 2024 i My Beat AB

Published

on

Idag, den 2 februari 2024, hölls extra bolagsstämma i My Beat AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Bolagstämman beslutade att bolagsordningen ändras till föreslagen lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 890 719,302 och högst 3 562 877,208 SEK.

§ 5 Antal aktier Antal aktier ska uppgå till lägst 13 495 747 och högst 53 982 988.

§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst
1 924 526,913887 och högst 7 698 107,655548 SEK.

§ 5. Antalet aktierAntalet aktier ska vara lägst
53 982 988 och högst 215 931 952.

§ 10 Digital bolagsstämmaStyrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt. Denna punkt i bolagsordningen gäller först efter den 1 januari 2024 då bestämmelsen träder i kraft i Aktiebolagslagen (2005:551). 

Beslut om nyemission (punkt 7)

Bolagsstämman beslutade att genom en riktad nyemissionen ska aktiekapitalet kunna öka med högst 927 161,387492 kronor (räknat på det nya kvotvärdet) genom nyemission av högst 18 820 695 aktier till en teckningskurs om 0,07 kronor per aktie.

Emissionen är steg två i den av bolaget tidigare kommunicerade emissionen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt grundar sig i att bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, och (iii) sannolikt skulle behöva göras till en betydligt lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen.

Det noterades att berörda aktieägare avstått från att rösta. 

Beslut om minskning av aktiekapital (punkt 8)

Bolagsstämman beslutade om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

  1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
  2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 927 161,387492 kronor.
  3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en riktad emission av aktier som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska.

Beslut om godkännande av fusionsplan (punkt 9)

Bolagsstämman beslutade om att godkänna fusionsplanen enligt nedan.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna fusionsplanen mellan Karma Mobil AB och My Beat enligt i huvudsak följande. Styrelsen föreslår med anledning av den föreslagna fusionen (”Fusionen”) mellan å ena sidan My Beat (”Övertagande Bolaget”) och å andra sidan Karma Mobil AB, 559197-8183 (det ”Överlåtande Bolaget”), att stämman beslutar om godkännande av fusionsplanen som antagits av styrelserna för bolaget och det Överlåtande Bolaget den 6 november 2023 (”Fusionsplanen”). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 6 december 2023 och registreringarna kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 8 december 2023. Enligt Fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med det Överlåtande Bolaget som överlåtande bolag och Bolaget som övertagande bolag. Genom Bolagsverkets registrering av Fusionen, vilken beräknas ske tidigast under första kvartalet 2024, kommer det Överlåtande Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Bolaget.

Inval av ny styrelseledamot (punkt 10)

Bolagsstämman beslutade om nyval av Fredrik Dahlborn som ordinarie styrelseledamot fram till nästa årsstämma. Fredrik Horn-Berlin har meddelat att han inte längre kommer sitta som ordinarie styrelseledamot för bolaget.

Om Fredrik Dahlborn

Fredrik har en juristexamen från Stockholms universitet och har även studerat ekonomi och juridik vid KU Leuven. Fredrik är medgrundare av rådgivningsbolaget Pro Rata AB och har flera års erfarenhet av rådgivning till styrelser och ledningsgrupper i såväl privata som publika bolag. Fredrik har tidigare arbetat som chefsjurist i noterad miljö och har därutöver flera års erfarenhet från telekombranschen. Vidare är Fredrik styrelseordförande i Pro Rata AB samt styrelseledamot i Sandbygård Invest AB

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Olav Kalve

Styrelseordförande My Beat AB

+47 90692993

olav@advisum.no

www.mybeat.se

Catarina Nirvin

t.f VD My Beat AB

+46 720871515

catarina@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat grundades 2014 och är en svensk fristående mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband för privatpersoner i Sverige till konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på servicenivå..My Beat har ett starkt fokus på att ge kunderna den bästa servicen och har därför en kundtjänst som är lätt att nå, både via telefon eller elektroniskt. Detta har givit My Beat höga omdömen på både Trustpilot och Google Review.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tableflip Entertainment erhåller uppdragsavtal till ett värde om ca 3,2 miljoner kr

Published

on

By

Tableflip Entertainment har ingått ett uppdragsavtal med ett större spelbolag till ett värde om ca 3,2 miljoner kr. Avtalet avser en remaster av ett klassiskt spel som kommer att relanseras för PC och konsol.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Se Mikaela Lauréns comeback live och gratis

Published

on

By

Lördagen den 24 februari går 48 åriga Mikaela Laurén upp i ringen igen, fem år efter att hon la handskarna på hyllan och två år efter hon blev mamma. Pluto TV sänder matchen live och gratis på Pluto TV Sport med start klockan 20.45.

2018 la den före detta 7-faldige världsmästaren i boxning, Mikaela Laurén, boxningshandskarna på hyllan för att bli mamma. Lauréns hade 32 vinster och 6 förluster bakom sig när hon slutade och innan boxningen hade hon även en karriär som simmerska med 16 nationella mästerskap, 3 svenska rekord och en sjundeplats vid VM i Rio de Janeiro 1995 i ryggen.

Mikaela kände sig dock aldrig helt klar med boxningen och nu på lördag gör hon, nu som 48 åring småbarnsmamma, comeback i boxningsringen på Danish Fight Night i Köpenhamn. Mikaela kommer att möta den 20 år yngre Rumänsk/Spanskan Ioana Fecioru och Pluto TV sänder matchen live och gratis på Pluto TV Sport.

Se Mikaela Lauren vs. Ioana Fecioru live på Pluto TV Sport den 24 februari med start klockan 20.45.

Se Pluto TV här: www.pluto.tv

För mer information kontakta:

Peter Frantzell
Mail: peter@strandberghaage.se
Tel: 0707-592558

Om Pluto TV
Pluto TV, en del av Paramount, är den ledande gratis streaming-tv-tjänsten och levererar hundratals linjära livekanaler och tusentals titlar on-demand till en global publik. Den Emmy®-belönade tjänsten erbjuder en mängd kurerade kanaler i samarbete med över 400 internationella medieföretag. Pluto TV erbjuder ett brett utbud av genres inom bland annat film, serier, sport, nyheter, livsstil, barnprogram och mycket mer. Pluto TV kan lätt streamas över mobil, webb och anslutna TV-enheter. Från huvudkontoret i Los Angeles sträcker sig Pluto TV:s växande internationella nätverk över tre kontinenter och 35 marknader.

Continue Reading

Marknadsnyheter

60 procent av energikonsumenterna i Sverige kan inte bidra mer till den gröna omställningen

Published

on

By

Den gröna omställningen kräver att konsumenter förändrar sitt beteende. Men 60 procent av energikonsumenterna i Sverige anser att de redan gör vad de kan, visar en ny global undersökning. Majoriteten av svenskarna skulle inte klara av en energiprisökning på 10 procent. Fyra av tio är ändå villiga att betala prispremium för hållbara produkter och tjänster, men lika många säger att de inte känner till vilka beteenden och investeringar som behövs för att vara mer hållbar. En majoritet anser att energibolagen har ett huvudansvar i att driva omställningen, och många ser aktörer inom energi som en pålitlig källa till information kring vilka val som är hållbara.

Studier av IPCC (Förenta nationernas klimatpanel) visar att 70 procent av den gröna omställningens effekter är beroende av att konsumenter ställer om sina konsumtionsval, beteenden och sin livsstil. Men enligt en stor undersökning från rådgivnings- och revisionsföretaget EY bland energikonsumenter i Sverige och globalt så är konsumenterna inte redo för den gröna omställningens krav. 60 procent av svenska konsumenter uppger att de redan gör vad de kan för att vara hållbara. På global nivå upplever energikonsumenter ett än mindre handlingsutrymme – 74 procent uppger att de inte kan öka sin hållbarhet. Energikonsumenterna anser i stället att staten och energibolagen har huvudansvaret för den gröna omställningen, och i Sverige anser endast 14 procent att individen bär ett stort ansvar. Detta visar EY Energy transition consumer insightsen undersökning bland 21 000 energikonsumenter i 21 länder varav 1000 respondenter i Sverige.

De flesta energikonsumenter i Sverige vill ändå bidra, och 39 procent är villiga att betala ett prispremium för hållbara tjänster och produkter. Men många har inte möjlighet att betala mer för ökad hållbarhet. Endast 10 procent av svenska energikonsumenter skulle betala över 10 procent mer på sin elräkning för mer förnybara energikällor, vilket är hälften så många som globalt. 57 procent av svenska konsumenter uppger även att deras hushållsbudget inte skulle klara av en 10 procent högre energikostnad. Det återspeglas i att endast en av fyra konsumenter överväger att investera i förnybara energisystem till hemmet, vilket kan jämföras med att en av tre globala energikonsumenter överväger dessa investeringar. I Sverige uppger tre av fyra energikonsumenter att de inte överväger eller saknar möjlighet att investera i ett mer hållbart hem, och dessa är till högre grad låginkomsttagare och boende i hyresrätt.

– Det finns en uppenbar klyfta mellan den roll konsumenter behöver och förväntas spela i den gröna omställningen, och den roll de i nuläget kan och vill ta på sig. För att öka hållbarhetsengagemanget och se verkliga förändringar krävs innovativa lösningar som både underlättar för konsumenter att agera hållbart och samtidigt tar hänsyn till deras ekonomiska situation. Att skapa möjligheter för alla att delta i den gröna omställningen kommer att vara en av många nycklar till framgång, säger Anna Hed, ansvarig för Customer och Business transformation och rådgivare till energisektorn på EY Sverige.

Energiaktörer med större kundfokus kan visa vägen
Även om konsumenter vill och försöker göra rätt, kan bristande kunskap begränsa de positiva effekterna. EY:s undersökning visar att 39 procent av svenska konsumenter uppger att de inte har tillräcklig kunskap om vilka beteenden och investeringar som skulle göra deras hushåll mer hållbart, och färre än en fjärdedel har god förståelse för de nyckeltermer som används för att kommunicera kring hållbarhet. Det är exempelvis endast 12 procent som har god förståelse för ”koldioxidneutral” och än färre förstår vad ”netto-noll” betyder. Av de som uppnått positiva beteendeförändringar och gjort hållbara investeringar, uppger 66 procent att negativa beteenden som ökad användning av en billigare lösning till viss del kompenserat för den positiva effekten. Vanor och bekvämlighet är även en faktor, och endast en tiondel av de med gasdriven värmepanna, spis eller grill överväger att byta till ett eldrivet alternativ.

Energikonsumenter i Sverige förväntar sig att myndigheter och företag ska visa vägen och leda den gröna omställningen. 60 procent anser att regeringen har ett huvudansvar, och 52 procent tycker att energibolagen bär ett huvudansvar för att driva den gröna omställningen. Konsumenterna har också gott förtroende för dessa aktörers råd och anvisningar om vad som är hållbart. 44 procent uppger att myndigheters hemsidor är bland de mest pålitliga källorna till hållbarhetsinformation, och 39 procent anser att energibolag är bland de mest förtroendeingivande.

– Trots ett stort fokus på hållbarhet, både medialt och bland företagen, har konsumenterna svårt att navigera bland alla alternativ och termer. Det krävs därför ett ännu större kundfokus från energibolagen för att göra det lättare för konsumenten att välja klimatsmart samt att förstå nyttan av sitt val. Konsumenterna är villiga att lyssna på energibolagens råd och insikter, med det förtroendekapitalet har få företag tagit vara på. Att företag förstår och anpassar sig till kundernas kommunikativa behov kommer att vara kritiskt för den gröna omställningen, säger Christian Grauers, ansvarig rådgivare inom energi, EY Sverige.

Anna Hed ansvarig fr Customer och Business transformation och rdgivare till energisektorn p EY Sverige

Om EY Energy transition consumer insights report
Under 2023 genomförde EY för tredje året i rad en undersökning bland energikonsumenter i 21 länder. Sammanlagt har 21 000 konsumenter över 18 år svarat på frågor om värderingar, behov och engagemang gällande energi. Undersökningen utgick från att energiomställningen drivs av och påverkar alla konsumenter. Respondenterna är såväl fakturabetalare som icke-fakturabetalare i alla åldrar och inkomstskikt. Undersökningen bestod av en ca 15 minuter lång webbenkät.

För mer information om undersökningen, de svenska resultaten eller intervju med Anna Hed, kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte ”Building a better working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.