Kommuniké från extra bolagsstämma i Dalsspira

| 29 juni, 2022 | 0 kommentarer
  • Mikael Olsson valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 1 849 675 aktier av totalt 10 925 288 aktier representerade, vilket motsvarar 17 % av rösterna. 
  • Stämman beslutade att inget styrelsearvode utgår till styrelseledamöter eller till styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2022.
  • För tiden fram till nästa årsstämma omvaldes följande ordinarie ledamöter:

Mikael Olsson. Nyval av Mats Ekberg, Thorbjörn Leu samt Carina Alexandersson.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Mats Ekberg till styrelsens ordförande.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Mikael Olsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 070 218 13 33

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.