Kommuniké från extra bolagsstämma i GET Group AB (publ)

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

GET Group AB (publ) höll fredagen den 17 december 2021 extra bolagsstämma. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin, genomfördes den extra bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid den extra bolagstämman fattades bland annat följande beslut:

Beslut om ändring av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslut om val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att välja Morten Groven, Odd Aarhus och Henrik Falck till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Beslutades vidare att välja Steven Royce till ny ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Noterades att Nicolas Brun-Lie har meddelat att han av personliga skäl avgår som styrelseledamot och Reidar Michaelsen har meddelat att han avgår som styrelsens ordförande, men kvarstår som styrelseledamot, i samband med den extra bolagsstämman. Styrelsen kommer således bestå av styrelseordförande Steven Royce samt styrelseledamöterna Reidar Michaelsen, Morten Groven, Odd Aarhus och Henrik Falck för tiden intill nästa årsstämma.

Fastställande arvode till styrelsen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Vid extra bolagsstämman var cirka 7,36 procent av aktierna och rösterna i bolaget representerade.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2021, kl. 19:30 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Christian Beitnes, VD

Telefon: +46 8 1220 4146

E-post: [email protected]

Investor Relations: [email protected]

Om GET Group

Om Get Group:GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen som är engagerade i energiproduktion och energibesparing. 

GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, SE-411 16 Göteborg

www.getgroup.se | www.rock.energi | www.lightcircle.io

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.